Исторически речник
ѹмꙑвальнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ѹмꙑвалънца, ѹмꙑвальнца, ѹмꙑвалнцаѹмꙑвальнцѧ, ѹмꙑвалънцѧ, ѹмꙑвальнцѫ, ѹмꙑвалънцѫ, ѹмꙑвалънцꙑ, ѹмꙑвальнцꙑ, ѹмꙑвальнце, ѹмꙑвалънце, ѹмꙑвалнцѧ, ѹмꙑвалнцѫ, ѹмꙑвалнце, ѹмꙑвалнцꙑѹмꙑвалънц, ѹмꙑвальнц, ѹмꙑвалнцѹмꙑвалънцѫ, ѹмꙑвальнцѫ, ѹмꙑвалънцѹ, ѹмꙑвальнцѹ, ѹмꙑвалнцѫ, ѹмꙑвалнцѹѹмꙑвалънцеѭ, ѹмꙑвальнцеѭ, ѹмꙑвалънцеѫ, ѹмꙑвальнцеѫ, ѹмꙑвалънцеѧ, ѹмꙑвальнцеѧ, ѹмꙑвалънцею, ѹмꙑвальнцею, ѹмꙑвалнцеѭ, ѹмꙑвалнцеѫ, ѹмꙑвалнцеюѹмꙑвалънц, ѹмꙑвальнц, ѹмꙑвалнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ѹмꙑвалънце, ѹмꙑвальнцеѹмꙑвальнцѧ, ѹмꙑвалънцѧ, ѹмꙑвальнцѫ, ѹмꙑвалънцѫ, ѹмꙑвалънцꙑ, ѹмꙑвальнцꙑ, ѹмꙑвальнце, ѹмꙑвалънце, ѹмꙑвалнцѧ, ѹмꙑвалнцѫ, ѹмꙑвалнце, ѹмꙑвалнцꙑѹмꙑвалънць, ѹмꙑвальнць, ѹмꙑвалънцъ, ѹмꙑвальнцъ, ѹмꙑвалнцъѹмꙑвалънцамъ, ѹмꙑвальнцамъ, ѹмꙑвалънцамь, ѹмꙑвальнцамь, ѹмꙑвалнцамьѹмꙑвалънцам, ѹмꙑвальнцам, ѹмꙑвалнцамѹмꙑвалънцахъ, ѹмꙑвальнцахъ, ѹмꙑвалънцахь, ѹмꙑвальнцахь, ѹмꙑвалнцахь
NfOuNfGuNfDu
ѹмꙑвалънц, ѹмꙑвальнц, ѹмꙑвалнцѹмꙑвальнцю, ѹмꙑвалънцю, ѹмꙑвальнцѹ, ѹмꙑвалънцѹ, ѹмꙑвалнцѹѹмꙑвальнцама, ѹмꙑвалънцама, ѹмꙑвалнцама
ѹмꙑвальнца ж Съд за миене, умивалник по томь же въл водѫ въ ѹмꙑвальнцѫ. ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ѹенкомъ. ꙇ отрат лентемь. ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ М Йо 13.5 Изч М З А СК Гр νιπτήρ ѹмъвальнца Нвб умивалница остар ВА Срв умивалник м ОА ЕтМл БТР АР