Исторически речник
ѹмъножат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмъножатѹмъножаѭ, ѹмъножаѫ, ѹмъножаѧ, ѹмъножаюѹмъножаш, ѹмъножаеш, ѹмъножаашѹмъножатъ, ѹмъножаетъ, ѹмъножаатъ, ѹмъножать, ѹмъножаеть, ѹмъножаать, ѹмъножат, ѹмъножает, ѹмъножаатѹмъножамъ, ѹмъножаемъ, ѹмъножаамъ, ѹмъножамь, ѹмъножаемь, ѹмъножаамь, ѹмъножам, ѹмъножаем, ѹмъножаам, ѹмъножамо, ѹмъножаемо, ѹмъножаамоѹмъножате, ѹмъножаете, ѹмъножаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмъножаѭтъ, ѹмъножаѫтъ, ѹмъножаѧтъ, ѹмъножаютъ, ѹмъножаѭть, ѹмъножаѫть, ѹмъножаѧть, ѹмъножають, ѹмъножаѭт, ѹмъножаѫт, ѹмъножаѧт, ѹмъножаютѹмъножавѣ, ѹмъножаевѣ, ѹмъножаавѣѹмъножата, ѹмъножаета, ѹмъножаатаѹмъножате, ѹмъножаете, ѹмъножаатеѹмъножаѹмъножа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмъножамъ, ѹмъножамь, ѹмъножамѹмъножатеѹмъножавѣѹмъножатаѹмъножахъ, ѹмъножахь, ѹмъножахѹмъножа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмъножаѹмъножахомъ, ѹмъножахомь, ѹмъножахом, ѹмъножахмꙑѹмъножастеѹмъножашѧ, ѹмъножашѫ, ѹмъножаша, ѹмъножаше, ѹмъножахѫѹмъножаховѣѹмъножаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмъножастеѹмъножаахъ, ѹмъножахъ, ѹмъножаахь, ѹмъножахь, ѹмъножаах, ѹмъножахѹмъножааше, ѹмъножашеѹмъножааше, ѹмъножашеѹмъножаахомъ, ѹмъножахомъ, ѹмъножаахомь, ѹмъножахомь, ѹмъножаахом, ѹмъножахомѹмъножаашете, ѹмъножашете, ѹмъножаасте, ѹмъножасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмъножаахѫ, ѹмъножахѫ, ѹмъножаахѹ, ѹмъножахѹѹмъножааховѣ, ѹмъножаховѣѹмъножаашета, ѹмъножашета, ѹмъножааста, ѹмъножастаѹмъножаашете, ѹмъножашете, ѹмъножаасте, ѹмъножасте
ѹмъножат -ѹмъножаѭ -ѹмъножаш несв 1. Умножавам се, увеличавам се [за количество]; размножавам се  ꙗкоже онъ гласъ глагол҄ꙙ. растте  ѹмножате  спльнте ꙁемьѭ. днѫ реено бꙑстъ. нъ по вьса лѣта дѣло бꙑватъ С 420.21 2. Надценявам, преувеличавам а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда. н отъ того дебельства болѣꙁн мѣѧ. н къ цвѣтьца въꙁорѹ лесе свого не прѣведꙑ.  тꙑ бсръ адъскꙑ мже сꙙ красꙙтъ. ꙁьлѣ ѹмножаш. а хсов люд тъ отъкрваѭ лѣпѣ. стѫ по стнѣ прмьѭтъ стнънѫѭ ꙁарѫ С 335.15— 16 Изч С Гр πληϑύνομαι πολυωρέω ѹмножат Нвб умножавам [се], умножа [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР