Исторически речник
ѹмрьть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹмрьт, ѹмрьтьѹмрьтꙗ, ѹмрьта, ѹмрьтьꙗѹмрьтю, ѹмрьтѹ, ѹмрьтьюѹмрьтмь, ѹмрьтьмь, ѹмрьтмъ, ѹмрьтьмъ, ѹмрьтмь, ѹмрьтмъѹмрьт, ѹмрьть, ѹмрьтѹмрьтꙗ, ѹмрьта, ѹмрьтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹмрьт, ѹмрьть, ѹмрьтеѹмрьтмъ, ѹмрьтьмъ, ѹмрьтмь, ѹмрьтьмь, ѹмрьтмъ, ѹмрьтмь, ѹмрьтомъ, ѹмрьтамъѹмрьт, ѹмрьть, ѹмрьт, ѹмрьтмѹмрьтхъ, ѹмрьтьхъ, ѹмрьтхь, ѹмрьтьхь, ѹмрьтхъ, ѹмрьтхьѹмрьт, ѹмрьтьѹмрьтю, ѹмрьтѹ, ѹмрьтью
NnDu
ѹмрьтма, ѹмрьтьма, ѹмрьтма, ѹмрьтма
ѹмрьть -ꙗ ср Смърт, кончина  бѣ тѹ до ꙋмрьтꙗ родова. да събѫдетъ с рееное отъ га. проⷦ҇мъ глѫщемъ. отъ егупта въꙁъвахъ снъ моі СК Мт 2.15Б  съ прлежꙿноѭ молтвоѭ мол сꙙ мѹ. по ѹмрьт го. погрет  вь н҄емъ С 531.29 Изч СК Б С Гр τελευτή κοίμησις ѹмрьт ꙋмрьт Нвб умрътие ’умиране, смърт’ диал НГер ДА