Исторически речник
ѹмрьтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмрьттѹмрьщѫ, ѹмрьщѹѹмрьтшѹмрьттъ, ѹмрьтть, ѹмрьттѹмрьтмъ, ѹмрьтмь, ѹмрьтм, ѹмрьтмоѹмрьтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмрьтѧтъ, ѹмрьтѧть, ѹмрьтѧтѹмрьтвѣѹмрьттаѹмрьттеѹмрьтѹмрьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмрьтмъ, ѹмрьтмь, ѹмрьтмѹмрьттеѹмрьтвѣѹмрьттаѹмрьтхъ, ѹмрьтхь, ѹмрьтхѹмрьт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмрьтѹмрьтхомъ, ѹмрьтхомь, ѹмрьтхом, ѹмрьтхмꙑѹмрьтстеѹмрьтшѧ, ѹмрьтшѫ, ѹмрьтша, ѹмрьтше, ѹмрьтхѫѹмрьтховѣѹмрьтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмрьтстеѹмрьщаахъ, ѹмрьщахъ, ѹмрьщаахь, ѹмрьщахь, ѹмрьщаах, ѹмрьщахѹмрьщааше, ѹмрьщашеѹмрьщааше, ѹмрьщашеѹмрьщаахомъ, ѹмрьщахомъ, ѹмрьщаахомь, ѹмрьщахомь, ѹмрьщаахом, ѹмрьщахомѹмрьщаашете, ѹмрьщашете, ѹмрьщаасте, ѹмрьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмрьщаахѫ, ѹмрьщахѫ, ѹмрьщаахѹ, ѹмрьщахѹѹмрьщааховѣ, ѹмрьщаховѣѹмрьщаашета, ѹмрьщашета, ѹмрьщааста, ѹмрьщастаѹмрьщаашете, ѹмрьщашете, ѹмрьщаасте, ѹмрьщасте
ѹмрьтт -ѹмрьщѫ -ѹмрьтш св 1. Умъртвя, уморя, убия  вдꙙтъ беꙁъ ою. съꙁъдавъшааго многоотел҄ьнаꙗ.  лежтъ въꙁнакъ въскрѣшене вьсѣмъ.  ѹмрьштенъ бꙑваатъ богъ пльтѭ С 456.6 Погубя. рекше ꙗкоже югъ. топлѣ вьꙁвѣꙗвъ помрьꙁъшꙙѧ водꙑ. на прьво стъство водъно прводтъ сце  насъ. же грѣхомъ дꙗвол҄емъ ѹмрьштен смъ.  акꙑ югъ вьꙁвѣꙗвъш благодѣть хрстосовѫ на прьво стьство прведе нетьлѣньꙗ С 349.9 2. прич мин страд a) Като прил. ѹмрьщенъ a) Безжизнен, вкочанѐн, парализиран пршъдъ же  ѹмръштено мꙑ тѣло вьсе.  лце раскрвьно С 561.26—27 ѹмрьщен м мн [οἱ] νεκρωϑέντες Мъртвите вьсѣхъ добръ. тъ бо спрьва нꙑ сътворлъ. отъ не сѫштааго вь сѫште прведъ. тъ  нꙑнѣ гꙑбнѫштꙙ съпаслъ. ѹмрьштенꙑ ожвлъ.  непрꙗꙁнна протвъства отꙙтъ С 479.30 Изч С Гр νεκρόω ѹмрътт Нвб Срв умъртвя, умъртвявам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА