Исторически речник
ѹмлькнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмлькнѫтѹмлъкнѫ, ѹмлькнѫ, ѹмлъкнѹ, ѹмлькнѹѹмлъкнеш, ѹмлькнешѹмлъкнетъ, ѹмлькнетъ, ѹмлъкнеть, ѹмлькнеть, ѹмлъкнет, ѹмлькнетѹмлъкнемъ, ѹмлькнемъ, ѹмлъкнемь, ѹмлькнемь, ѹмлъкнем, ѹмлькнемѹмлъкнете, ѹмлькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмлъкнѫтъ, ѹмлькнѫтъ, ѹмлъкнѹтъ, ѹмлькнѹтъ, ѹмлъкнѫть, ѹмлькнѫть, ѹмлъкнѹть, ѹмлькнѹть, ѹмлъкнѫт, ѹмлькнѫт, ѹмлъкнѹт, ѹмлькнѹтѹмлъкневѣ, ѹмлькневѣѹмлъкнета, ѹмлькнетаѹмлъкнете, ѹмлькнетеѹмлъкн, ѹмлькнѹмлъкн, ѹмлькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмлъкнѣмъ, ѹмлькнѣмъ, ѹмлъкнѣмь, ѹмлькнѣмь, ѹмлъкнѣм, ѹмлькнѣмѹмлъкнѣте, ѹмлькнѣтеѹмлъкнѣвѣ, ѹмлькнѣвѣѹмлъкнѣта, ѹмлькнѣтаѹмлъкъ, ѹмлъкнѫхъ, ѹмлъкнѹхъ, ѹмлъкохъ, ѹмлькъ, ѹмлькнѫхъ, ѹмлькнѹхъ, ѹмлькохъ, ѹмлъкь, ѹмлъкнѫхь, ѹмлъкнѹхь, ѹмлъкохь, ѹмлькь, ѹмлькнѫхь, ѹмлькнѹхь, ѹмлькохь, ѹмлъкнѫх, ѹмлъкнѹх, ѹмлъкох, ѹмлькнѫх, ѹмлькнѹх, ѹмлькохѹмлъкнѫ, ѹмлъкнѹ, ѹмлъе, ѹмлькнѫ, ѹмлькнѹ, ѹмлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмлъкнѫ, ѹмлъкнѹ, ѹмлъе, ѹмлькнѫ, ѹмлькнѹ, ѹмльеѹмлъкомъ, ѹмлъкнѫхомъ, ѹмлъкнѹхомъ, ѹмлъкохомъ, ѹмлькомъ, ѹмлькнѫхомъ, ѹмлькнѹхомъ, ѹмлькохомъ, ѹмлъкомь, ѹмлъкнѫхом, ѹмлъкнѹхомь, ѹмлъкохомь, ѹмлькомь, ѹмлькнѫхомь, ѹмлькнѹхомь, ѹмлькохомь, ѹмлъкнѹхом, ѹмлъкохом, ѹмлькнѫхом, ѹмлькнѹхом, ѹмлькохом, ѹмлъкнѫхмꙑ, ѹмлькнѫхмꙑѹмлъете, ѹмлъкнѫсте, ѹмлъкнѹсте, ѹмлъкосте, ѹмльете, ѹмлькнѫсте, ѹмлькнѹсте, ѹмлькостеѹмлъкнѫшѧ, ѹмлъкнѹшѧ, ѹмлъкѫ, ѹмлъкошѧ, ѹмлькнѫшѧ, ѹмлькнѹшѧ, ѹмлькѫ, ѹмлькошѧ, ѹмлъкнѫшѫ, ѹмлъкошѫ, ѹмлькнѫшѫ, ѹмлькошѫ, ѹмлъкнѫша, ѹмлъкнѹша, ѹмлъкоша, ѹмлькнѫша, ѹмлькнѹша, ѹмлькоша, ѹмлъкнѫше, ѹмлъкнѹше, ѹмлъкоше, ѹмлькнѫше, ѹмлькнѹше, ѹмлькоше, ѹмлъкнѫхѫ, ѹмлькнѫхѫѹмлъковѣ, ѹмлъкнѫховѣ, ѹмлъкнѹховѣ, ѹмлъкоховѣ, ѹмльковѣ, ѹмлькнѫховѣ, ѹмлькнѹховѣ, ѹмлькоховѣѹмлъета, ѹмлъкнѫста, ѹмлъкнѹста, ѹмлъкоста, ѹмльета, ѹмлькнѫста, ѹмлькнѹста, ѹмлькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмлъете, ѹмлъкнѫсте, ѹмлъкнѹсте, ѹмлъкосте, ѹмльете, ѹмлькнѫсте, ѹмлькнѹсте, ѹмлькосте*ѹмлькнѣахъ*ѹмлькнѣаше*ѹмлькнѣаше*ѹмлькнѣахомъ*ѹмлькнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹмлькнѣахѫ*ѹмлькнѣаховѣ*ѹмлькнѣашета*ѹмлькнѣашете
ѹмлькнѫт -ѹмлькнѫ -ѹмлькнеш св 1. Млъкна, замлъкна, престана да говоря [...] да ѹмлъкнета. она же пае гласѣста глща. помлѹ нъ г снѹ двъ ЗП Мт 20.31 анꙿтоннъ глагола ѹмлькн ѹбо блꙙдꙑ  пожьр богомъ С 155.27—28  но же много поѹаѧ. не прѣста н ѹмлъкнѫ отъ добра С 208.2  облакъ прѣде.  г[..]съ ѹмлье.  не бꙑ слꙑшат С 570.18 2. За природна стихия — утихна, престана, успокоя се  повелѣ бѹрі  ста въ хладъ.  ѹмлъкѫ влънꙑ его СП 106.29  въꙁвеселішѩ сѩ ѣко ѹмлъкѫ.  наставі ѩ вь прістаніще хотѣньѣ своего СП 106.30 въспрѣтш беꙁдьнѣ огн҄ьнѣ.  рееш ѹмлькн обрат сꙙ.  съ мноꙁѣмъ пꙿванмъ на небо вьꙁдеш С 384.3 Изч ЗП СП С Гр σιωπάω σιγάω ἡσυχάζω ѹмлъкнѫт Нвб Срв млъкна, [за]млъкна