Исторически речник
ѹмлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмлт сѧѹмлѭ, ѹмлѧ, ѹмлюѹмлшѹмлтъ, ѹмлть, ѹмлтѹмлмъ, ѹмлмь, ѹмлм, ѹмлмоѹмлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмлѧтъ, ѹмлѧть, ѹмлѧтѹмлвѣѹмлтаѹмлтеѹмлѹмл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмлмъ, ѹмлмь, ѹмлмѹмлтеѹмлвѣѹмлтаѹмлхъ, ѹмлхь, ѹмлхѹмл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмлѹмлхомъ, ѹмлхомь, ѹмлхом, ѹмлхмꙑѹмлстеѹмлшѧ, ѹмлшѫ, ѹмлша, ѹмлше, ѹмлхѫѹмлховѣѹмлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмлстеѹмлꙗахъ, ѹмлѣахъ, ѹмлаахъ, ѹмлѣхъ, ѹмлꙗхъ, ѹмлѧахъ, ѹмлѧхъ, ѹмлꙗахь, ѹмлѣахь, ѹмлаахь, ѹмлѣхь, ѹмлꙗхь, ѹмлѧахь, ѹмлѧхь, ѹмлꙗах, ѹмлѣах, ѹмлаах, ѹмлѣх, ѹмлꙗх, ѹмлѧах, ѹмлѧхѹмлꙗаше, ѹмлѣаше, ѹмлааше, ѹмлѣше, ѹмлꙗше, ѹмлѧаше, ѹмлѧшеѹмлꙗаше, ѹмлѣаше, ѹмлааше, ѹмлѣше, ѹмлꙗше, ѹмлѧаше, ѹмлѧшеѹмлꙗахомъ, ѹмлѣахомъ, ѹмлаахомъ, ѹмлѣхомъ, ѹмлꙗхомъ, ѹмлѧахомъ, ѹмлѧхомъ, ѹмлꙗахомь, ѹмлѣахомь, ѹмлаахомь, ѹмлѣхомь, ѹмлꙗхомь, ѹмлѧахомь, ѹмлѧхомь, ѹмлꙗахом, ѹмлѣахом, ѹмлаахом, ѹмлѣхом, ѹмлꙗхом, ѹмлѧахом, ѹмлѧхомѹмлꙗашете, ѹмлѣашете, ѹмлаашете, ѹмлѣшете, ѹмлꙗшете, ѹмлꙗасте, ѹмлѣасте, ѹмлаасте, ѹмлѣсте, ѹмлꙗсте, ѹмлѧасте, ѹмлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмлꙗахѫ, ѹмлѣахѫ, ѹмлаахѫ, ѹмлѣхѫ, ѹмлꙗхѫ, ѹмлꙗахѹ, ѹмлѣахѹ, ѹмлаахѹ, ѹмлѣхѹ, ѹмлꙗхѹ, ѹмлѧахѹ, ѹмлѧхѹѹмлꙗаховѣ, ѹмлѣаховѣ, ѹмлааховѣ, ѹмлѣховѣ, ѹмлꙗховѣ, ѹмлѧаховѣ, ѹмлѧховѣѹмлꙗашета, ѹмлѣашета, ѹмлаашета, ѹмлѣшета, ѹмлꙗшета, ѹмлꙗаста, ѹмлѣаста, ѹмлааста, ѹмлѣста, ѹмлꙗста, ѹмлѧаста, ѹмлѧстаѹмлꙗашете, ѹмлѣашете, ѹмлаашете, ѹмлѣшете, ѹмлꙗшете, ѹмлꙗасте, ѹмлѣасте, ѹмлаасте, ѹмлѣсте, ѹмлꙗсте, ѹмлѧасте, ѹмлѧсте
ѹмлт сѧ -ѹмлѭ сѧ -ѹмлш сѧ св 1. Умиля се, трогна се, развълнувам се слꙑшавъ бож рабъ. ѹмлвъ сꙙ отъ благодѣт нападе на вꙑѭ его.  облобꙑꙁаѧ  глаголааше. не пеалѹ сꙙ ꙁѣло брате. н отъа сꙙ свого спсеньꙗ С 526.11 2. Успокоя се, примиря се, престана да въспоетъ тебѣ слава моѣ  не ѹмолі сѩ (погр. вм. ѹмілѭ сѩ, Север., с. 35, бел. под линия). гі бъ моі вь вѣкъ сповѣмъ ті сѩ СП 29.13 събьрашѩ сѩ на мѩ ранꙑ ї не юхъ. раꙁдѣлшѩ сѩ. ї не ѹмлшѩ сѩ. мѫшѩ мѩ подрѣжашѩ мѩ. подрѣжанімъ СП 34.15—16 3. Разкая се, покая се гнѣвате сѩ а не съгрѣшаіте ѣже глте вь срціхъ вашіхъ. на ложіхъ вашіхъ ѹмолітъ сѩ (погр. вм. ѹмлте сѧ, Север., с. 3, бел. под линия) СП 4.5 Срв. СП29.13 СЕ73а 15 Изч СП СЕ С Гр κατανύσσομαι ѹмілт сѩ Нвб умиля [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР