Исторически речник
ѹмалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹмалтѹмалѭ, ѹмалѧ, ѹмалюѹмалшѹмалтъ, ѹмалть, ѹмалтѹмалмъ, ѹмалмь, ѹмалм, ѹмалмоѹмалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹмалѧтъ, ѹмалѧть, ѹмалѧтѹмалвѣѹмалтаѹмалтеѹмалѹмал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹмалмъ, ѹмалмь, ѹмалмѹмалтеѹмалвѣѹмалтаѹмалхъ, ѹмалхь, ѹмалхѹмал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹмалѹмалхомъ, ѹмалхомь, ѹмалхом, ѹмалхмꙑѹмалстеѹмалшѧ, ѹмалшѫ, ѹмалша, ѹмалше, ѹмалхѫѹмалховѣѹмалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹмалстеѹмалꙗахъ, ѹмалѣахъ, ѹмалаахъ, ѹмалѣхъ, ѹмалꙗхъ, ѹмалѧахъ, ѹмалѧхъ, ѹмалꙗахь, ѹмалѣахь, ѹмалаахь, ѹмалѣхь, ѹмалꙗхь, ѹмалѧахь, ѹмалѧхь, ѹмалꙗах, ѹмалѣах, ѹмалаах, ѹмалѣх, ѹмалꙗх, ѹмалѧах, ѹмалѧхѹмалꙗаше, ѹмалѣаше, ѹмалааше, ѹмалѣше, ѹмалꙗше, ѹмалѧаше, ѹмалѧшеѹмалꙗаше, ѹмалѣаше, ѹмалааше, ѹмалѣше, ѹмалꙗше, ѹмалѧаше, ѹмалѧшеѹмалꙗахомъ, ѹмалѣахомъ, ѹмалаахомъ, ѹмалѣхомъ, ѹмалꙗхомъ, ѹмалѧахомъ, ѹмалѧхомъ, ѹмалꙗахомь, ѹмалѣахомь, ѹмалаахомь, ѹмалѣхомь, ѹмалꙗхомь, ѹмалѧахомь, ѹмалѧхомь, ѹмалꙗахом, ѹмалѣахом, ѹмалаахом, ѹмалѣхом, ѹмалꙗхом, ѹмалѧахом, ѹмалѧхомѹмалꙗашете, ѹмалѣашете, ѹмалаашете, ѹмалѣшете, ѹмалꙗшете, ѹмалꙗасте, ѹмалѣасте, ѹмалаасте, ѹмалѣсте, ѹмалꙗсте, ѹмалѧасте, ѹмалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹмалꙗахѫ, ѹмалѣахѫ, ѹмалаахѫ, ѹмалѣхѫ, ѹмалꙗхѫ, ѹмалꙗахѹ, ѹмалѣахѹ, ѹмалаахѹ, ѹмалѣхѹ, ѹмалꙗхѹ, ѹмалѧахѹ, ѹмалѧхѹѹмалꙗаховѣ, ѹмалѣаховѣ, ѹмалааховѣ, ѹмалѣховѣ, ѹмалꙗховѣ, ѹмалѧаховѣ, ѹмалѧховѣѹмалꙗашета, ѹмалѣашета, ѹмалаашета, ѹмалѣшета, ѹмалꙗшета, ѹмалꙗаста, ѹмалѣаста, ѹмалааста, ѹмалѣста, ѹмалꙗста, ѹмалѧаста, ѹмалѧстаѹмалꙗашете, ѹмалѣашете, ѹмалаашете, ѹмалѣшете, ѹмалꙗшете, ѹмалꙗасте, ѹмалѣасте, ѹмалаасте, ѹмалѣсте, ѹмалꙗсте, ѹмалѧасте, ѹмалѧсте
ѹмалт -ѹмалѭ -ѹмалш св 1. Намаля, направя нещо да стане помалко, съкратя ѹмаллъ есі день врѣмені его. облѣлъ  есі стѹдомь СП 88.46 2. Намалея, стана по–малък на количество  блгс ѩ  ѹмьножішѩ сѩ ѕѣло.  скотъ їхъ не ѹмалі СП 106.38 3. Прич. мин. страд. като прил. ѹмал҄енъ, –ꙑ a) Смирен гі бже нашъ. прм ѹмаленѫѭ нашѭ слѹжъбѫ. ѣко раб недостон сѫще. еже т бѣхомъ длъжън сътворт. сътворхомъ СС IIа 2 прм гі ѹмаленое се сповѣдане. грѣшънааго раба твоего. ꙇ прѣклон сѧ клюбемь на щедротꙑ твоѩ. ꙇ не отъврат лца твоего влко отъ мꙿне СЕ 77b 19 ꙇ прꙇм ѹмаленое се мое молене. еже т въꙁдаѭ ꙁа сѧ. ꙇ ꙁа правовѣрънꙑѩ рабꙑ твоѩ СЕ 79b 4 b) ἁμαρτωλός Грешен, нищожен тѣмьже  аꙁъ ѹмаленꙑ. недостонꙑ рабъ. съ страхомь  трепетомь. вельм вьпѭ  глѭ СЕ 3b 14 Изч СП СС СЕ Гр σμικρύνω ѹмаліт Нвб умаля [се], умалявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР