Исторически речник
ѹкрꙑт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкрꙑтѹкрꙑѭ, ѹкрꙑѫ, ѹкрꙑѧ, ѹкрꙑюѹкрꙑш, ѹкрꙑешѹкрꙑтъ, ѹкрꙑетъ, ѹкрꙑть, ѹкрꙑеть, ѹкрꙑт, ѹкрꙑетѹкрꙑмъ, ѹкрꙑемъ, ѹкрꙑмь, ѹкрꙑемь, ѹкрꙑм, ѹкрꙑем, ѹкрꙑмо, ѹкрꙑемоѹкрꙑте, ѹкрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкрꙑѭтъ, ѹкрꙑѫтъ, ѹкрꙑѧтъ, ѹкрꙑютъ, ѹкрꙑѭть, ѹкрꙑѫть, ѹкрꙑѧть, ѹкрꙑють, ѹкрꙑѭт, ѹкрꙑѫт, ѹкрꙑѧт, ѹкрꙑютѹкрꙑвѣ, ѹкрꙑевѣѹкрꙑта, ѹкрꙑетаѹкрꙑте, ѹкрꙑетаѹкрꙑ, ѹкрꙑ, ѹкръѹкрꙑ, ѹкрꙑ, ѹкръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкрꙑмъ, ѹкрꙑꙗмъ, ѹкрꙑамъ, ѹкрꙑѣмъ, ѹкрꙑмь, ѹкрꙑꙗмь, ѹкрꙑѣмь, ѹкрꙑм, ѹкрꙑꙗм, ѹкрꙑѣмѹкрꙑте, ѹкрꙑꙗте, ѹкрꙑате, ѹкрꙑѣтеѹкрꙑвѣ, ѹкрꙑꙗвѣ, ѹкрꙑавѣ, ѹкрꙑѣвѣѹкрꙑта, ѹкрꙑꙗта, ѹкрꙑѣта, ѹкрꙑатеѹкрꙑхъ, ѹкрꙑхь, ѹкрꙑхѹкрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкрꙑѹкрꙑхомъ, ѹкрꙑхомь, ѹкрꙑхом, ѹкрꙑхмꙑѹкрꙑстеѹкрꙑшѧ, ѹкрꙑшѫ, ѹкрꙑша, ѹкрꙑше, ѹкрꙑхѫѹкрꙑховѣѹкрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкрꙑсте, ѹкрꙑстаѹкрꙑꙗахъ, ѹкрꙑꙗхъ, ѹкрꙑаахъ, ѹкрꙑахъ, ѹкрꙑꙗахь, ѹкрꙑꙗхь, ѹкрꙑаахь, ѹкрꙑахь, ѹкрꙑꙗах, ѹкрꙑꙗх, ѹкрꙑаах, ѹкрꙑах, ѹкрꙑѧхъ, ѹкрꙑѧхь, ѹкрꙑѧхѹкрꙑꙗаше, ѹкрꙑꙗше, ѹкрꙑааше, ѹкрꙑаше, ѹкрꙑѧшеѹкрꙑꙗаше, ѹкрꙑꙗше, ѹкрꙑааше, ѹкрꙑаше, ѹкрꙑѧшеѹкрꙑꙗахомъ, ѹкрꙑꙗхомъ, ѹкрꙑаахомъ, ѹкрꙑахомъ, ѹкрꙑꙗахомь, ѹкрꙑꙗхомь, ѹкрꙑаахомь, ѹкрꙑахомь, ѹкрꙑꙗахом, ѹкрꙑꙗхом, ѹкрꙑаахом, ѹкрꙑахом, ѹкрꙑѧхомъ, ѹкрꙑѧхомь, ѹкрꙑѧхомѹкрꙑꙗашете, ѹкрꙑꙗшете, ѹкрꙑаашете, ѹкрꙑашете, ѹкрꙑꙗасте, ѹкрꙑꙗсте, ѹкрꙑаасте, ѹкрꙑасте, ѹкрꙑѧшете, ѹкрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкрꙑꙗахѫ, ѹкрꙑꙗхѫ, ѹкрꙑꙗахѹ, ѹкрꙑꙗхѹ, ѹкрꙑаахѫ, ѹкрꙑахѫ, ѹкрꙑаахѹ, ѹкрꙑахѹ, ѹкрꙑѧхѹѹкрꙑꙗаховѣ, ѹкрꙑꙗховѣ, ѹкрꙑааховѣ, ѹкрꙑаховѣ, ѹкрꙑѧховѣѹкрꙑꙗашета, ѹкрꙑꙗшета, ѹкрꙑаашета, ѹкрꙑашета, ѹкрꙑꙗаста, ѹкрꙑꙗста, ѹкрꙑааста, ѹкрꙑаста, ѹкрꙑѧшета, ѹкрꙑѧстаѹкрꙑꙗашете, ѹкрꙑꙗшете, ѹкрꙑаашете, ѹкрꙑашете, ѹкрꙑꙗасте, ѹкрꙑꙗсте, ѹкрꙑаасте, ѹкрꙑасте, ѹкрꙑѧшете, ѹкрꙑѧсте
ѹкрꙑт -ѹкрꙑѭ -ѹкрꙑш св Укрия, скрия марꙗ же ꙿто сътворт не ѹмѣаше. многꙑ рꙁꙑ на ѫтробѣ полагаѭшт. їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше. нъ не можаше града ѹкрꙑт връхѹ горꙑ стоѧшта С 240.2 Остана скрит от нещо. ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ.  омрьтвѣвъшꙙ дꙗволомъ дѹшꙙ растоп. нѣстъ же ѹкрꙑтъ топлотꙑ го. стѹденꙑмъ бо грѣхомъ дꙗволъ ловѣьска срьдьца ѹмрꙿтв С 348.27 Изч С Гр κρύπτω ἀποκρύπτομαι Нвб укрия [се], укривам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА