Исторически речник
ѹкротѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкротѣтѹкротѣѭ, ѹкротѣѫ, ѹкротѣѧ, ѹкротѣюѹкротѣш, ѹкротѣешѹкротѣтъ, ѹкротѣетъ, ѹкротѣть, ѹкротѣеть, ѹкротѣт, ѹкротѣетѹкротѣмъ, ѹкротѣемъ, ѹкротѣмь, ѹкротѣемь, ѹкротѣм, ѹкротѣем, ѹкротѣмо, ѹкротѣемоѹкротѣте, ѹкротѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкротѣѭтъ, ѹкротѣѫтъ, ѹкротѣѧтъ, ѹкротѣютъ, ѹкротѣѭть, ѹкротѣѫть, ѹкротѣѧть, ѹкротѣють, ѹкротѣѭт, ѹкротѣѫт, ѹкротѣѧт, ѹкротѣютѹкротѣвѣ, ѹкротѣевѣѹкротѣта, ѹкротѣетаѹкротѣте, ѹкротѣетеѹкротѣѹкротѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкротѣмъ, ѹкротѣмь, ѹкротѣмѹкротѣтеѹкротѣвѣѹкротѣтаѹкротѣхъ, ѹкротѣхь, ѹкротѣхѹкротѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкротѣѹкротѣхомъ, ѹкротѣхомь, ѹкротѣхом, ѹкротѣхмꙑѹкротѣстеѹкротѣшѧ, ѹкротѣшѫ, ѹкротѣша, ѹкротѣше, ѹкротѣхѫѹкротѣховѣѹкротѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкротѣстеѹкротѣахъ, ѹкротѣхъ, ѹкротѣахь, ѹкротѣхь, ѹкротѣах, ѹкротѣхѹкротѣаше, ѹкротѣшеѹкротѣаше, ѹкротѣшеѹкротѣахомъ, ѹкротѣхомъ, ѹкротѣахомь, ѹкротѣхомь, ѹкротѣахом, ѹкротѣхомѹкротѣашете, ѹкротѣшете, ѹкротѣасте, ѹкротѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкротѣахѫ, ѹкротѣхѫ, ѹкротѣахѹ, ѹкротѣхѹѹкротѣаховѣ, ѹкротѣховѣѹкротѣашета, ѹкротѣшета, ѹкротѣаста, ѹкротѣстаѹкротѣашете, ѹкротѣшете, ѹкротѣасте, ѹкротѣсте
ѹкротѣт -ѹкротѣѭ -ѹкротѣш св Укротя се, стана кротък, усмиря се прѣжде же сꙑ сверѣпꙑ поганнъ. потом же стааго кръштеньꙗ даромъ ѹкротѣвъ. оста ѹ н҄его тъгда ноьско жт въꙁлюбвъ С 560.22 Изч С Нвб укротя [се], укротявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА