Исторически речник
ѹкорьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹкорьнъ, ѹкорьньѹкорьнаѹкорьнѹѹкорьнъ, ѹкорьньѹкорьнаѹкорьномь, ѹкорьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹкорьнѣѹкорьне, ѹкорьнꙑѹкорьнѹкорьнъ, ѹкорьньѹкорьномъ, ѹкорьномьѹкорьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹкорьнꙑѹкорьнѣхъ, ѹкорьнѣхьѹкорьнаѹкорьнѹѹкорьномаѹкорьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹкорьнаѹкорьнѹѹкорьноѹкорьнаѹкорьномь, ѹкорьномъѹкорьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹкорьнаѹкорьнъ, ѹкорьньѹкорьномъ, ѹкорьномьѹкорьнаѹкорьнꙑѹкорьнѣхъ, ѹкорьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹкорьнѣѹкорьнѹѹкорьномаѹкорьнаѹкорьнꙑ, ѹкорьнѫѹкорьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹкорьнѫ, ѹкорьнѹѹкорьноѭ, ѹкорьноѫ, ѹкорьноѧ, ѹкорьноюѹкорьнѣѹкорьнꙑѹкорьнъ, ѹкорьньѹкорьнамъ, ѹкорьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹкорьнꙑѹкорьнамѹкорьнахъ, ѹкорьнахьѹкорьнѣѹкорьнѹѹкорьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹкорьнꙑ, ѹкорьнꙑ, ѹкорьноѹкорьнаго, ѹкорьнаего, ѹкорьнааго, ѹкорьнаго, ѹкорьного, ѹкорьнога, ѹкорьнгоѹкорьнѹмѹ, ѹкорьнѹемѹ, ѹкорьнѹѹмѹ, ѹкорьнѹмѹ, ѹкорьноомѹ, ѹкорьномѹ, ѹкорьноѹмѹ, ѹкорьнмѹѹкорьнꙑ, ѹкорьнꙑ, ѹкорьноѹкорьнаго, ѹкорьнаего, ѹкорьнааго, ѹкорьнаго, ѹкорьного, ѹкорьнога, ѹкорьнгоѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹкорьнѣмь, ѹкорьнѣемь, ѹкорьнѣѣмь, ѹкорьнѣамь, ѹкорьнѣмь, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьнѣемъ, ѹкорьнѣѣмъ, ѹкорьнѣамъ, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьномь, ѹкорьномъѹкорьнꙑ, ѹкорьнꙑ, ѹкорьноѹкорьнѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнѣхъ, ѹкорьнѣхьѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьнѣмьѹкорьнꙑѧ, ѹкорьнꙑꙗ, ѹкорьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹкорьнꙑм, ѹкорьнꙑмѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхьѹкорьнаꙗ, ѹкорьнаа, ѹкорьнаѣѹкорьнѹю, ѹкорьноюѹкорьнꙑма, ѹкорьнꙑмаѹкорьно, ѹкорьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹкорьнаго, ѹкорьнаего, ѹкорьнааго, ѹкорьнаго, ѹкорьного, ѹкорьнога, ѹкорьнгоѹкорьнѹмѹ, ѹкорьнѹемѹ, ѹкорьнѹѹмѹ, ѹкорьнѹмѹ, ѹкорьноомѹ, ѹкорьномѹ, ѹкорьноѹмѹ, ѹкорьнмѹѹкорьно, ѹкорьноеѹкорьнаго, ѹкорьннаего, ѹкорьнааго, ѹкорьнаго, ѹкорьного, ѹкорьнога, ѹкорьнгоѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмъѹкорьнѣмь, ѹкорьнѣемь, ѹкорьнѣѣмь, ѹкорьнѣамь, ѹкорьнѣмь, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьнѣемъ, ѹкорьнѣѣмъ, ѹкорьнѣамъ, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьномь, ѹкорьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹкорьно, ѹкорьноеѹкорьнаꙗ, ѹкорьнаа, ѹкорьнаѣ, ѹкорьнаѧѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнѣхъ, ѹкорьнѣхьѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьнѣмьѹкорьнаꙗ, ѹкорьнаа, ѹкорьнаѣ, ѹкорьнаѧѹкорьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхьѹкорьнѣѹкорьнѹю, ѹкорьноюѹкорьнꙑма, ѹкорьнꙑмаѹкорьнаꙗ, ѹкорьнаа, ѹкорьнаѣ, ѹкорьнаѧѹкорьнꙑѧ, ѹкорьнꙑꙗ, ѹкорьнѫѭ, ѹкорьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹкорьнѣ, ѹкорьноѹкорьнѫѭ, ѹкорьнѹю, ѹкорьноѭ, ѹкорьноюѹкорьнѫѭ, ѹкорьноѫ, ѹкорьноѧ, ѹкорьноюѹкорьнѣѹкорьнꙑѧ, ѹкорьнꙑꙗ, ѹкорьнꙑеѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнѣхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнꙑмъ, ѹкорьнѣмъ, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнꙑмь, ѹкорьнѣмьѹкорьнꙑѧ, ѹкорьнꙑꙗ, ѹкорьнꙑеѹкорьнꙑм, ѹкорьнꙑмѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхъ, ѹкорьнꙑхь, ѹкорьнꙑхьѹкорьнѣѹкорьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹкорьнꙑма, ѹкорьнꙑмаѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшѹкорьнѣшаѹкорьнѣшѹ, ѹкорьнѣшюѹкорьнѣѹкорьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѹкорьнѣшемь, ѹкорьнѣшемъѹкорьнѣшѹкорьнѣѹкорьнѣше, ѹкорьнѣшѹкорьнѣшь, ѹкорьнѣшъѹкорьнѣшемъ, ѹкорьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѹкорьнѣшѧѹкорьнѣшѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшаѹкорьнѣшѹ, ѹкорьнѣшюѹкорьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѹкорьнѣе, ѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшаѹкорьнѣшѹ, ѹкорьнѣшюѹкорьнѣе, ѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшаѹкорьнѣшемь, ѹкорьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѹкорьнѣшѹкорьнѣе, ѹкорьнѣѹкорьнѣша, ѹкорьнѣшѹкорьнѣшь, ѹкорьнѣшъѹкорьнѣшемъ, ѹкорьнѣшемьѹкорьнѣша, ѹкорьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѹкорьнѣшѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшѹкорьнѣшѹ, ѹкорьнѣшюѹкорьнѣшемаѹкорьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѹкорьнѣшѧ, ѹкорьнѣшѫ, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшѹкорьнѣшѫ, ѹкорьнѣшѧ, ѹкорьнѣшѹѹкорьнѣшеѭ, ѹкорьнѣшеѫ, ѹкорьнѣшеѧ, ѹкорьнѣшеюѹкорьнѣшѹкорьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѹкорьнѣшѧ, ѹкорьнѣшѫ, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшь, ѹкорьнѣшъѹкорьнѣшамъ, ѹкорьнѣшамьѹкорьнѣшѧ, ѹкорьнѣше, ѹкорьнѣшѫѹкорьнѣшамѹкорьнѣшахъ, ѹкорьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѹкорьнѣшѹкорьнѣшѹ, ѹкорьнѣшюѹкорьнѣшамаѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшѹкорьнѣшаго, ѹкорьнѣшаего, ѹкорьнѣшааго, ѹкорьнѣшагоѹкорьнѣшѹмѹ, ѹкорьнѣшѹемѹ, ѹкорьнѣшѹѹмѹ, ѹкорьнѣшѹмѹ, ѹкорьнѣшюмѹ, ѹкорьнѣшюемѹ, ѹкорьнѣшюѹмѹ, ѹкорьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѹкорьнѣѹкорьнѣшаго, ѹкорьнѣшаего, ѹкорьнѣшааго, ѹкорьнѣшагоѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъѹкорьнѣѹкорьнѣше, ѹкорьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхь, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмьѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшѫѫѹкорьнѣшм, ѹкорьнѣшмѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѹкорьнѣшѹю, ѹкорьнѣшююѹкорьнѣшма, ѹкорьнѣшмаѹкорьнѣе, ѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшаго, ѹкорьнѣшаего, ѹкорьнѣшааго, ѹкорьнѣшагоѹкорьнѣшѹмѹ, ѹкорьнѣшѹемѹ, ѹкорьнѣшѹѹмѹ, ѹкорьнѣшѹмѹ, ѹкорьнѣшюмѹ, ѹкорьнѣшюемѹ, ѹкорьнѣшюѹмѹ, ѹкорьнѣшюмѹѹкорьнѣе, ѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѹкорьнѣшаго, ѹкорьнѣшаего, ѹкорьнѣшааго, ѹкорьнѣшагоѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъѹкорьнѣе, ѹкорьнѣ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшеѹкорьнѣшаꙗ, ѹкорьнѣшаѣ, ѹкорьнѣшаѧѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхь, ѹкорьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмьѹкорьнѣшаꙗ, ѹкорьнѣшаѣ, ѹкорьнѣшаѧѹкорьнѣшм, ѹкорьнѣшмѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшѹкорьнѣшѹю, ѹкорьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѹкорьнѣшма, ѹкорьнѣшмаѹкорьнѣшꙗ, ѹкорьнѣшѣ, ѹкорьнѣшаꙗѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшѧѩ, ѹкорьнѣшѫѫ, ѹкорьнѣшаѧ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшеѥѹкорьнѣшѹкорьнѣшѫѫ, ѹкорьнѣшѫѭ, ѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшѧѩ, ѹкорьнѣшююѹкорьнѣшѫѫ, ѹкорьнѣшѫѭ, ѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшѧѩ, ѹкорьнѣшюю, ѹкорьнѣшеѭ, ѹкорьнѣшеѫ, ѹкорьнѣшеѧ, ѹкорьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѹкорьнѣшѹкорьнѣшꙗ, ѹкорьнѣшѣѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшѧѩ, ѹкорьнѣшѫѫ, ѹкорьнѣшаѧ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшеѥѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхь, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмъ, ѹкорьнѣшмь, ѹкорьнѣшмьѹкорьнѣшѧѧ, ѹкорьнѣшѧѩ, ѹкорьнѣшѫѫ, ѹкорьнѣшаѧ, ѹкорьнѣшее, ѹкорьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѹкорьнѣшм, ѹкорьнѣшмѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхъ, ѹкорьнѣшхь, ѹкорьнѣшхьѹкорьнѣшѹкорьнѣшѹю, ѹкорьнѣшююѹкорьнѣшма, ѹкорьнѣшма
ѹкорьнъ -ꙑ прил 1. Който предизвиква укор; позорен, срамен со дѣлма не стꙑдтъ сꙙ. да навꙑкнеш ꙗко вьсьжде стнѫ вьсе глагол҄ѫтъ. а нсоже не потаѧтъ. н мѣнꙙштмъ бꙑті семѹ ѹкорьнѹ. само бо се мнмо ѹкорьно сꙑ. то кажетъ владꙑкꙑ ловѣколюбь. ꙗко прѣданнка раꙁбонка тат. толкѹ добрѹ съподоб С 409.19, 19—20 аꙁъ н дноѧ же внꙑ обрѣтаѭ о ловѣцѣ семь. нь не стꙑд сꙙ ѹкорънꙑм благꙑнꙗм. толко пострадавъ прѣбꙑ бестрастьнь С 436.17—18 2. Като същ. ѹкорьна ср мн [τὰ] ἐπονείδιστα Предизвикващи укор, недостойни думи тꙑ же м съмотр ѹенкꙑ любꙙштꙙ стнѫ. како глагол҄емꙑхъ отъ врагъ. нꙿсоже съкрꙑваѭтъ. аште  ѹкорьна глагол҄ѫтъ. се бо  льстьца  нарѫтъ С 440.14 Изч С Гр ἐπονείδιστος ѹкорънъ Нвб укорен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР