Исторически речник
ѹкорент  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкорентѹкоренѭ, ѹкоренѧ, ѹкоренюѹкореншѹкорентъ, ѹкоренть, ѹкорентѹкоренмъ, ѹкоренмь, ѹкоренм, ѹкоренмоѹкоренте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкоренѧтъ, ѹкоренѧть, ѹкоренѧтѹкоренвѣѹкорентаѹкорентеѹкоренѹкорен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкоренмъ, ѹкоренмь, ѹкоренмѹкорентеѹкоренвѣѹкорентаѹкоренхъ, ѹкоренхь, ѹкоренхѹкорен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкоренѹкоренхомъ, ѹкоренхомь, ѹкоренхом, ѹкоренхмꙑѹкоренстеѹкореншѧ, ѹкореншѫ, ѹкоренша, ѹкоренше, ѹкоренхѫѹкоренховѣѹкоренста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкоренстеѹкоренꙗахъ, ѹкоренѣахъ, ѹкоренаахъ, ѹкоренѣхъ, ѹкоренꙗхъ, ѹкоренѧахъ, ѹкоренѧхъ, ѹкоренꙗахь, ѹкоренѣахь, ѹкоренаахь, ѹкоренѣхь, ѹкоренꙗхь, ѹкоренѧахь, ѹкоренѧхь, ѹкоренꙗах, ѹкоренѣах, ѹкоренаах, ѹкоренѣх, ѹкоренꙗх, ѹкоренѧах, ѹкоренѧхѹкоренꙗаше, ѹкоренѣаше, ѹкоренааше, ѹкоренѣше, ѹкоренꙗше, ѹкоренѧаше, ѹкоренѧшеѹкоренꙗаше, ѹкоренѣаше, ѹкоренааше, ѹкоренѣше, ѹкоренꙗше, ѹкоренѧаше, ѹкоренѧшеѹкоренꙗахомъ, ѹкоренѣахомъ, ѹкоренаахомъ, ѹкоренѣхомъ, ѹкоренꙗхомъ, ѹкоренѧахомъ, ѹкоренѧхомъ, ѹкоренꙗахомь, ѹкоренѣахомь, ѹкоренаахомь, ѹкоренѣхомь, ѹкоренꙗхомь, ѹкоренѧахомь, ѹкоренѧхомь, ѹкоренꙗахом, ѹкоренѣахом, ѹкоренаахом, ѹкоренѣхом, ѹкоренꙗхом, ѹкоренѧахом, ѹкоренѧхомѹкоренꙗашете, ѹкоренѣашете, ѹкоренаашете, ѹкоренѣшете, ѹкоренꙗшете, ѹкоренꙗасте, ѹкоренѣасте, ѹкоренаасте, ѹкоренѣсте, ѹкоренꙗсте, ѹкоренѧасте, ѹкоренѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкоренꙗахѫ, ѹкоренѣахѫ, ѹкоренаахѫ, ѹкоренѣхѫ, ѹкоренꙗхѫ, ѹкоренꙗахѹ, ѹкоренѣахѹ, ѹкоренаахѹ, ѹкоренѣхѹ, ѹкоренꙗхѹ, ѹкоренѧахѹ, ѹкоренѧхѹѹкоренꙗаховѣ, ѹкоренѣаховѣ, ѹкоренааховѣ, ѹкоренѣховѣ, ѹкоренꙗховѣ, ѹкоренѧаховѣ, ѹкоренѧховѣѹкоренꙗашета, ѹкоренѣашета, ѹкоренаашета, ѹкоренѣшета, ѹкоренꙗшета, ѹкоренꙗаста, ѹкоренѣаста, ѹкоренааста, ѹкоренѣста, ѹкоренꙗста, ѹкоренѧаста, ѹкоренѧстаѹкоренꙗашете, ѹкоренѣашете, ѹкоренаашете, ѹкоренѣшете, ѹкоренꙗшете, ѹкоренꙗасте, ѹкоренѣасте, ѹкоренаасте, ѹкоренѣсте, ѹкоренꙗсте, ѹкоренѧасте, ѹкоренѧсте
ѹкорент -ѹкоренѭ -ѹкоренш св Вкореня, направя да се прихване прꙁьр на вноградъ съ. ꙇ насад . ꙇ ѹкорен . ꙇ ѹглѫб мⷧсть твоѭ на нь. оград  острогомь СЕ 14а 3 Изч СЕ Гр ῥιζόω Нвб укореня [се] остар ВА НГер АР