Исторически речник
ѹꙁълобт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹꙁълобтѹꙁълоблѭ, ѹꙁълоблѧ, ѹꙁълобѧ, ѹꙁълобьѭ, ѹꙁълоблюѹꙁълобшѹꙁълобтъ, ѹꙁълобть, ѹꙁълобтѹꙁълобмъ, ѹꙁълобмь, ѹꙁълобм, ѹꙁълобмоѹꙁълобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹꙁълобѧтъ, ѹꙁълобѧть, ѹꙁълобѧтѹꙁълобвѣѹꙁълобтаѹꙁълобтеѹꙁълобѹꙁълоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹꙁълобмъ, ѹꙁълобмь, ѹꙁълобмѹꙁълобтеѹꙁълобвѣѹꙁълобтаѹꙁълобхъ, ѹꙁълобхь, ѹꙁълобхѹꙁълоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹꙁълобѹꙁълобхомъ, ѹꙁълобхомь, ѹꙁълобхом, ѹꙁълобхмꙑѹꙁълобстеѹꙁълобшѧ, ѹꙁълобшѫ, ѹꙁълобша, ѹꙁълобше, ѹꙁълобхѫѹꙁълобховѣѹꙁълобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹꙁълобстеѹꙁълобѣахъ, ѹꙁълобѣхъ, ѹꙁълоблѧхъ, ѹꙁълобѣахь, ѹꙁълобѣхь, ѹꙁълоблѧхь, ѹꙁълобѣах, ѹꙁълобѣх, ѹꙁълоблѧхѹꙁълобѣаше, ѹꙁълобѣше, ѹꙁълоблѧшеѹꙁълобѣаше, ѹꙁълобѣше, ѹꙁълоблѧшеѹꙁълобѣахомъ, ѹꙁълобѣхомъ, ѹꙁълоблѧхомъ, ѹꙁълобѣахомь, ѹꙁълобѣхомь, ѹꙁълоблѧхомь, ѹꙁълобѣахом, ѹꙁълобѣхом, ѹꙁълоблѧхомѹꙁълобѣашете, ѹꙁълобѣшете, ѹꙁълобѣасте, ѹꙁълобѣсте, ѹꙁълоблѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹꙁълобѣахѫ, ѹꙁълобѣхѫ, ѹꙁълобѣахѹ, ѹꙁълобѣхѹ, ѹꙁълоблѧхѹѹꙁълобѣаховѣ, ѹꙁълобѣховѣ, ѹꙁълоблѧховѣѹꙁълобѣашета, ѹꙁълобѣшета, ѹꙁълобѣаста, ѹꙁълобѣста, ѹꙁълоблѧстаѹꙁълобѣашете, ѹꙁълобѣшете, ѹꙁълобѣасте, ѹꙁълобѣсте, ѹꙁълоблѧсте
ѹꙁълобт -ѹꙁълоблѭ -ѹꙁълобш св Измъча, притесня; огорча рѫка твоѣ ѩꙁꙑкꙑ потрѣб.  насаділъ ѩ есі. ѹꙁълоб люді вꙑїглъна (!) ѩ СП 43.3 Изч СП Гр κακόω Нвб Срв озлобя ОА ЕтМл БТР АР РБЕ