Исторически речник
ѹжестоень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹжестоен, ѹжестоеньѹжестоенꙗ, ѹжестоена, ѹжестоеньꙗѹжестоеню, ѹжестоенѹ, ѹжестоеньюѹжестоенмь, ѹжестоеньмь, ѹжестоенмъ, ѹжестоеньмъ, ѹжестоенмь, ѹжестоенмъѹжестоен, ѹжестоень, ѹжестоенѹжестоенꙗ, ѹжестоена, ѹжестоеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹжестоен, ѹжестоень, ѹжестоенеѹжестоенмъ, ѹжестоеньмъ, ѹжестоенмь, ѹжестоеньмь, ѹжестоенмъ, ѹжестоенмь, ѹжестоеномъ, ѹжестоенамъѹжестоен, ѹжестоень, ѹжестоен, ѹжестоенмѹжестоенхъ, ѹжестоеньхъ, ѹжестоенхь, ѹжестоеньхь, ѹжестоенхъ, ѹжестоенхьѹжестоен, ѹжестоеньѹжестоеню, ѹжестоенѹ, ѹжестоенью
NnDu
ѹжестоенма, ѹжестоеньма, ѹжестоенма, ѹжестоенма
ѹжестоень -ꙗ ср Ожесточение, озлобление, настървение ѡ веле велко нецѣлмо ѹжестоен. на толко л беꙁакон обратшꙙ ѹмъ. да отъ н҄хъже бѣ вѣроват лѣпо. не вѣрѹѭтъ. хъже дѣл҄ьма хвалт хѹлꙙтъ. о н҄хъже славт  велат не блажꙙтъ С 339.6 Изч С Гр πώρωσις ѹжестоен Нвб Срв ожесточение ОА БТР АР РБЕ