Исторически речник
ѹдвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдвтѹдвлѭ, ѹдвлѧ, ѹдвѧ, ѹдвьѭ, ѹдвлюѹдвшѹдвтъ, ѹдвть, ѹдвтѹдвмъ, ѹдвмь, ѹдвм, ѹдвмоѹдвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдвѧтъ, ѹдвѧть, ѹдвѧтѹдввѣѹдвтаѹдвтеѹдвѹдв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдвмъ, ѹдвмь, ѹдвмѹдвтеѹдввѣѹдвтаѹдвхъ, ѹдвхь, ѹдвхѹдвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдвовѹдвхомъ, ѹдвхомь, ѹдвхом, ѹдвхмꙑѹдвстеѹдвшѧ, ѹдвшѫ, ѹдвша, ѹдвше, ѹдвхѫѹдвховѣѹдвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдвстеѹдвлꙗахъ, ѹдвлꙗхъ, ѹдвьꙗхъ, ѹдвлѣахъ, ѹдвлѣхъ, ѹдвѣахъ, ѹдвѣхъ, ѹдвлѧахъ, ѹдвлѧхъ, ѹдвѧахъ, ѹдвѧхъ, ѹдвлꙗахь, ѹдвлꙗхь, ѹдвьꙗхь, ѹдвлѣахь, ѹдвлѣхь, ѹдвѣахь, ѹдвѣхь, ѹдвлѧахь, ѹдвлѧхь, ѹдвѧахь, ѹдвѧхь, ѹдвлꙗах, ѹдвлꙗх, ѹдвьꙗх, ѹдвлѣах, ѹдвлѣх, ѹдвѣах, ѹдвѣх, ѹдвлѧах, ѹдвлѧх, ѹдвѧах, ѹдвѧхѹдвлꙗаше, ѹдвлꙗше, ѹдвьꙗше, ѹдвлѣаше, ѹдвлѣше, ѹдвѣаше, ѹдвѣше, ѹдвлѧаше, ѹдвлѧше, ѹдвѧаше, ѹдвѧшеѹдвлꙗаше, ѹдвлꙗше, ѹдвьꙗше, ѹдвлѣаше, ѹдвлѣше, ѹдвѣаше, ѹдвѣше, ѹдвлѧаше, ѹдвлѧше, ѹдвѧаше, ѹдвѧшеѹдвлꙗахомъ, ѹдвлꙗхомъ, ѹдвьꙗхомъ, ѹдвлѣахомъ, ѹдвлѣхомъ, ѹдвѣахомъ, ѹдвѣхомъ, ѹдвлѧахомъ, ѹдвлѧхомъ, ѹдвѧахомъ, ѹдвѧхомъ, ѹдвлꙗахомь, ѹдвлꙗхомь, ѹдвьꙗхомь, ѹдвлѣахомь, ѹдвлѣхомь, ѹдвѣахомь, ѹдвѣхомь, ѹдвлѧахомь, ѹдвлѧхомь, ѹдвѧахомь, ѹдвѧхомь, ѹдвлꙗахом, ѹдвлꙗхом, ѹдвьꙗхом, ѹдвлѣахом, ѹдвлѣхом, ѹдвѣахом, ѹдвѣхом, ѹдвлѧахом, ѹдвлѧхом, ѹдвѧахом, ѹдвѧхомѹдвлꙗашете, ѹдвлꙗшете, ѹдвьꙗшете, ѹдвлѣашете, ѹдвлѣшете, ѹдвѣашете, ѹдвѣшете, ѹдвлꙗасте, ѹдвлꙗсте, ѹдвьꙗсте, ѹдвлѣасте, ѹдвлѣсте, ѹдвѣасте, ѹдвѣсте, ѹдвлѧасте, ѹдвлѧсте, ѹдвѧасте, ѹдвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдвлꙗахѫ, ѹдвлꙗхѫ, ѹдвьꙗхѫ, ѹдвлѣахѫ, ѹдвлѣхѫ, ѹдвѣахѫ, ѹдвѣхѫ, ѹдвлꙗахѹ, ѹдвлꙗхѹ, ѹдвьꙗхѹ, ѹдвлѣахѹ, ѹдвлѣхѹ, ѹдвѣахѹ, ѹдвѣхѹ, ѹдвлѧахѹ, ѹдвлѧхѹ, ѹдвѧахѹ, ѹдвѧхѹѹдвлꙗаховѣ, ѹдвлꙗховѣ, ѹдвьꙗховѣ, ѹдвлѣаховѣ, ѹдвлѣховѣ, ѹдвѣаховѣ, ѹдвѣховѣ, ѹдвлѧаховѣ, ѹдвлѧховѣ, ѹдвѧаховѣ, ѹдвѧховѣѹдвлꙗашета, ѹдвлꙗшета, ѹдвьꙗшета, ѹдвлѣашета, ѹдвлѣшета, ѹдвѣашета, ѹдвѣшета, ѹдвлꙗаста, ѹдвлꙗста, ѹдвьꙗста, ѹдвлѣаста, ѹдвлѣста, ѹдвѣаста, ѹдвѣста, ѹдвлѧаста, ѹдвлѧста, ѹдвѧаста, ѹдвѧстаѹдвлꙗашете, ѹдвлꙗшете, ѹдвьꙗшете, ѹдвлѣашете, ѹдвлѣшете, ѹдвѣашете, ѹдвѣшете, ѹдвлꙗасте, ѹдвлꙗсте, ѹдвьꙗсте, ѹдвлѣасте, ѹдвлѣсте, ѹдвѣасте, ѹдвѣсте, ѹдвлѧасте, ѹдвлѧсте, ѹдвѧасте, ѹдвѧсте
ѹдвт -ѹдвлѭ -ѹдвш св 1. Прен. Прославя, възвелича ї ѹвѣдте ѣко ѹдів гь прⷣ҇ѣнаго своего СП 4.4 Срв. СЕ73а 10 свтꙑмъ іже сѫтъ на ꙁемі его ѹдіві гъ. въсѩ волѩ своѩ въ ніхъ СП 15.3 2. Прен. Проявя, покажа ѹдіві мілості твоѩ спаѩ ѹпьваѭштѩѩ на тѩ СП 16.7 благословественъ гі ѣко ѹдівілъ естъ мілость своѭ въ градѣ остоѣнъѣ СП 30.22 Изч СП СЕ Гр ϑαυμαστόω ѹдівт ѹдівіт Нвб удивя [се], удивявам [се], удивлявам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА