Исторически речник
ѹдебелѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдебелѣтѹдебелѣѭ, ѹдебелѣѫ, ѹдебелѣѧ, ѹдебелѣюѹдебелѣш, ѹдебелѣешѹдебелѣтъ, ѹдебелѣетъ, ѹдебелѣть, ѹдебелѣеть, ѹдебелѣт, ѹдебелѣетѹдебелѣмъ, ѹдебелѣемъ, ѹдебелѣмь, ѹдебелѣемь, ѹдебелѣм, ѹдебелѣем, ѹдебелѣмо, ѹдебелѣемоѹдебелѣте, ѹдебелѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдебелѣѭтъ, ѹдебелѣѫтъ, ѹдебелѣѧтъ, ѹдебелѣютъ, ѹдебелѣѭть, ѹдебелѣѫть, ѹдебелѣѧть, ѹдебелѣють, ѹдебелѣѭт, ѹдебелѣѫт, ѹдебелѣѧт, ѹдебелѣютѹдебелѣвѣ, ѹдебелѣевѣѹдебелѣта, ѹдебелѣетаѹдебелѣте, ѹдебелѣетеѹдебелѣѹдебелѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдебелѣмъ, ѹдебелѣмь, ѹдебелѣмѹдебелѣтеѹдебелѣвѣѹдебелѣтаѹдебелѣхъ, ѹдебелѣхь, ѹдебелѣхѹдебелѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдебелѣѹдебелѣхомъ, ѹдебелѣхомь, ѹдебелѣхом, ѹдебелѣхмꙑѹдебелѣстеѹдебелѣшѧ, ѹдебелѣшѫ, ѹдебелѣша, ѹдебелѣше, ѹдебелѣхѫѹдебелѣховѣѹдебелѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдебелѣстеѹдебелѣахъ, ѹдебелѣхъ, ѹдебелѣахь, ѹдебелѣхь, ѹдебелѣах, ѹдебелѣхѹдебелѣаше, ѹдебелѣшеѹдебелѣаше, ѹдебелѣшеѹдебелѣахомъ, ѹдебелѣхомъ, ѹдебелѣахомь, ѹдебелѣхомь, ѹдебелѣахом, ѹдебелѣхомѹдебелѣашете, ѹдебелѣшете, ѹдебелѣасте, ѹдебелѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹдебелѣахѫ, ѹдебелѣхѫ, ѹдебелѣахѹ, ѹдебелѣхѹѹдебелѣаховѣ, ѹдебелѣховѣѹдебелѣашета, ѹдебелѣшета, ѹдебелѣаста, ѹдебелѣстаѹдебелѣашете, ѹдебелѣшете, ѹдебелѣасте, ѹдебелѣсте
ѹдебелѣт -ѹдебелѣѭ -ѹдебелѣш св Закоравея, загрубея, стана безчувствен [образно] с пророкъ ꙁдалеа глаголааше прѣд вдꙙ. слѹхомъ слꙑшꙙтꙿ  не раꙁѹмѣѭтъ.  вдꙙште не вдꙙтъ. ѹдебелѣ бо срьдьце люд схъ.  ѹшма тꙙжьцѣ слꙑшашꙙ.  о с помѣжшꙙ. да не вдꙙтъ ома. н ѹшма слꙑшꙙтъ. н срьдьцемъ раꙁꙋмѣѭтъ С 334.22 Изч С Гр παχύνομαι Нвб удебелявам [се], удебеля [се] ОА