Исторически речник
ѹгодь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹгод, ѹгодьѹгодꙗ, ѹгода, ѹгодьꙗѹгодю, ѹгодѹ, ѹгодьюѹгодмь, ѹгодьмь, ѹгодмъ, ѹгодьмъ, ѹгодмь, ѹгодмъѹгод, ѹгодь, ѹгодѹгодꙗ, ѹгода, ѹгодьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹгод, ѹгодь, ѹгодеѹгодмъ, ѹгодьмъ, ѹгодмь, ѹгодьмь, ѹгодмъ, ѹгодмь, ѹгодомъ, ѹгодамъѹгод, ѹгодь, ѹгод, ѹгодмѹгодхъ, ѹгодьхъ, ѹгодхь, ѹгодьхь, ѹгодхъ, ѹгодхьѹгод, ѹгодьѹгодю, ѹгодѹ, ѹгодью
NnDu
ѹгодма, ѹгодьма, ѹгодма, ѹгодма
ѹгодь -ꙗ ср Желание, искане не ревностѫ [...]темъ. нѫ облѣцѣт [...]мъ. схмъ.  плът ѹго[...] (ѹгоде, МирчевКодов, с. 255, бел. в Индекса) [.]те. въ похот [......]го же въ вѣрѣ пр[....] не въ (с)ѫмнѣне помшленѣ Е 5б 6 нагъ ꙁбѣже. да господнꙗ не оскврьнтъ мѣста. не мол҄ꙗаше л госпожда своꙗ ꙁѣло.  свободѫ обѣштаваѭшт. тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ. т ѹгод  сътворлъ С 365.27 Изч Е С Гр πρόνοια τὸ σπουδαζόμενον ѹгод ѹгоде Нвб угодие книж остар ВА Срв угода ж ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР