Исторически речник
ѹгодьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѹгодьнъ, ѹгодьньѹгодьнаѹгодьнѹѹгодьнъ, ѹгодьньѹгодьнаѹгодьномь, ѹгодьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѹгодьнѣѹгодьне, ѹгодьнꙑѹгодьнѹгодьнъ, ѹгодьньѹгодьномъ, ѹгодьномьѹгодьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѹгодьнꙑѹгодьнѣхъ, ѹгодьнѣхьѹгодьнаѹгодьнѹѹгодьномаѹгодьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѹгодьнаѹгодьнѹѹгодьноѹгодьнаѹгодьномь, ѹгодьномъѹгодьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѹгодьнаѹгодьнъ, ѹгодьньѹгодьномъ, ѹгодьномьѹгодьнаѹгодьнꙑѹгодьнѣхъ, ѹгодьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѹгодьнѣѹгодьнѹѹгодьномаѹгодьнаѹгодьнꙑ, ѹгодьнѫѹгодьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѹгодьнѫ, ѹгодьнѹѹгодьноѭ, ѹгодьноѫ, ѹгодьноѧ, ѹгодьноюѹгодьнѣѹгодьнꙑѹгодьнъ, ѹгодьньѹгодьнамъ, ѹгодьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѹгодьнꙑѹгодьнамѹгодьнахъ, ѹгодьнахьѹгодьнѣѹгодьнѹѹгодьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѹгодьнꙑ, ѹгодьнꙑ, ѹгодьноѹгодьнаго, ѹгодьнаего, ѹгодьнааго, ѹгодьнаго, ѹгодьного, ѹгодьнога, ѹгодьнгоѹгодьнѹмѹ, ѹгодьнѹемѹ, ѹгодьнѹѹмѹ, ѹгодьнѹмѹ, ѹгодьноомѹ, ѹгодьномѹ, ѹгодьноѹмѹ, ѹгодьнмѹѹгодьнꙑ, ѹгодьнꙑ, ѹгодьноѹгодьнаго, ѹгодьнаего, ѹгодьнааго, ѹгодьнаго, ѹгодьного, ѹгодьнога, ѹгодьнгоѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѹгодьнѣмь, ѹгодьнѣемь, ѹгодьнѣѣмь, ѹгодьнѣамь, ѹгодьнѣмь, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьнѣемъ, ѹгодьнѣѣмъ, ѹгодьнѣамъ, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьномь, ѹгодьномъѹгодьнꙑ, ѹгодьнꙑ, ѹгодьноѹгодьнѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнѣхъ, ѹгодьнѣхьѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьнѣмьѹгодьнꙑѧ, ѹгодьнꙑꙗ, ѹгодьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѹгодьнꙑм, ѹгодьнꙑмѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхьѹгодьнаꙗ, ѹгодьнаа, ѹгодьнаѣѹгодьнѹю, ѹгодьноюѹгодьнꙑма, ѹгодьнꙑмаѹгодьно, ѹгодьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѹгодьнаго, ѹгодьнаего, ѹгодьнааго, ѹгодьнаго, ѹгодьного, ѹгодьнога, ѹгодьнгоѹгодьнѹмѹ, ѹгодьнѹемѹ, ѹгодьнѹѹмѹ, ѹгодьнѹмѹ, ѹгодьноомѹ, ѹгодьномѹ, ѹгодьноѹмѹ, ѹгодьнмѹѹгодьно, ѹгодьноеѹгодьнаго, ѹгодьннаего, ѹгодьнааго, ѹгодьнаго, ѹгодьного, ѹгодьнога, ѹгодьнгоѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмъѹгодьнѣмь, ѹгодьнѣемь, ѹгодьнѣѣмь, ѹгодьнѣамь, ѹгодьнѣмь, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьнѣемъ, ѹгодьнѣѣмъ, ѹгодьнѣамъ, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьномь, ѹгодьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѹгодьно, ѹгодьноеѹгодьнаꙗ, ѹгодьнаа, ѹгодьнаѣ, ѹгодьнаѧѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнѣхъ, ѹгодьнѣхьѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьнѣмьѹгодьнаꙗ, ѹгодьнаа, ѹгодьнаѣ, ѹгодьнаѧѹгодьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхьѹгодьнѣѹгодьнѹю, ѹгодьноюѹгодьнꙑма, ѹгодьнꙑмаѹгодьнаꙗ, ѹгодьнаа, ѹгодьнаѣ, ѹгодьнаѧѹгодьнꙑѧ, ѹгодьнꙑꙗ, ѹгодьнѫѭ, ѹгодьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѹгодьнѣ, ѹгодьноѹгодьнѫѭ, ѹгодьнѹю, ѹгодьноѭ, ѹгодьноюѹгодьнѫѭ, ѹгодьноѫ, ѹгодьноѧ, ѹгодьноюѹгодьнѣѹгодьнꙑѧ, ѹгодьнꙑꙗ, ѹгодьнꙑеѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнѣхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнꙑмъ, ѹгодьнѣмъ, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнꙑмь, ѹгодьнѣмьѹгодьнꙑѧ, ѹгодьнꙑꙗ, ѹгодьнꙑеѹгодьнꙑм, ѹгодьнꙑмѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхъ, ѹгодьнꙑхь, ѹгодьнꙑхьѹгодьнѣѹгодьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѹгодьнꙑма, ѹгодьнꙑмаѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшѹгодьнѣшаѹгодьнѣшѹ, ѹгодьнѣшюѹгодьнѣѹгодьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѹгодьнѣшемь, ѹгодьнѣшемъѹгодьнѣшѹгодьнѣѹгодьнѣше, ѹгодьнѣшѹгодьнѣшь, ѹгодьнѣшъѹгодьнѣшемъ, ѹгодьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѹгодьнѣшѧѹгодьнѣшѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшаѹгодьнѣшѹ, ѹгодьнѣшюѹгодьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѹгодьнѣе, ѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшаѹгодьнѣшѹ, ѹгодьнѣшюѹгодьнѣе, ѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшаѹгодьнѣшемь, ѹгодьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѹгодьнѣшѹгодьнѣе, ѹгодьнѣѹгодьнѣша, ѹгодьнѣшѹгодьнѣшь, ѹгодьнѣшъѹгодьнѣшемъ, ѹгодьнѣшемьѹгодьнѣша, ѹгодьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѹгодьнѣшѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшѹгодьнѣшѹ, ѹгодьнѣшюѹгодьнѣшемаѹгодьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѹгодьнѣшѧ, ѹгодьнѣшѫ, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшѹгодьнѣшѫ, ѹгодьнѣшѧ, ѹгодьнѣшѹѹгодьнѣшеѭ, ѹгодьнѣшеѫ, ѹгодьнѣшеѧ, ѹгодьнѣшеюѹгодьнѣшѹгодьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѹгодьнѣшѧ, ѹгодьнѣшѫ, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшь, ѹгодьнѣшъѹгодьнѣшамъ, ѹгодьнѣшамьѹгодьнѣшѧ, ѹгодьнѣше, ѹгодьнѣшѫѹгодьнѣшамѹгодьнѣшахъ, ѹгодьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѹгодьнѣшѹгодьнѣшѹ, ѹгодьнѣшюѹгодьнѣшамаѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшѹгодьнѣшаго, ѹгодьнѣшаего, ѹгодьнѣшааго, ѹгодьнѣшагоѹгодьнѣшѹмѹ, ѹгодьнѣшѹемѹ, ѹгодьнѣшѹѹмѹ, ѹгодьнѣшѹмѹ, ѹгодьнѣшюмѹ, ѹгодьнѣшюемѹ, ѹгодьнѣшюѹмѹ, ѹгодьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѹгодьнѣѹгодьнѣшаго, ѹгодьнѣшаего, ѹгодьнѣшааго, ѹгодьнѣшагоѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъѹгодьнѣѹгодьнѣше, ѹгодьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхь, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмьѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшѫѫѹгодьнѣшм, ѹгодьнѣшмѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѹгодьнѣшѹю, ѹгодьнѣшююѹгодьнѣшма, ѹгодьнѣшмаѹгодьнѣе, ѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшаго, ѹгодьнѣшаего, ѹгодьнѣшааго, ѹгодьнѣшагоѹгодьнѣшѹмѹ, ѹгодьнѣшѹемѹ, ѹгодьнѣшѹѹмѹ, ѹгодьнѣшѹмѹ, ѹгодьнѣшюмѹ, ѹгодьнѣшюемѹ, ѹгодьнѣшюѹмѹ, ѹгодьнѣшюмѹѹгодьнѣе, ѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѹгодьнѣшаго, ѹгодьнѣшаего, ѹгодьнѣшааго, ѹгодьнѣшагоѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъѹгодьнѣе, ѹгодьнѣ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшеѹгодьнѣшаꙗ, ѹгодьнѣшаѣ, ѹгодьнѣшаѧѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхь, ѹгодьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмьѹгодьнѣшаꙗ, ѹгодьнѣшаѣ, ѹгодьнѣшаѧѹгодьнѣшм, ѹгодьнѣшмѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшѹгодьнѣшѹю, ѹгодьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѹгодьнѣшма, ѹгодьнѣшмаѹгодьнѣшꙗ, ѹгодьнѣшѣ, ѹгодьнѣшаꙗѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшѧѩ, ѹгодьнѣшѫѫ, ѹгодьнѣшаѧ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшеѥѹгодьнѣшѹгодьнѣшѫѫ, ѹгодьнѣшѫѭ, ѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшѧѩ, ѹгодьнѣшююѹгодьнѣшѫѫ, ѹгодьнѣшѫѭ, ѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшѧѩ, ѹгодьнѣшюю, ѹгодьнѣшеѭ, ѹгодьнѣшеѫ, ѹгодьнѣшеѧ, ѹгодьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѹгодьнѣшѹгодьнѣшꙗ, ѹгодьнѣшѣѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшѧѩ, ѹгодьнѣшѫѫ, ѹгодьнѣшаѧ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшеѥѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхь, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмъ, ѹгодьнѣшмь, ѹгодьнѣшмьѹгодьнѣшѧѧ, ѹгодьнѣшѧѩ, ѹгодьнѣшѫѫ, ѹгодьнѣшаѧ, ѹгодьнѣшее, ѹгодьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѹгодьнѣшм, ѹгодьнѣшмѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхъ, ѹгодьнѣшхь, ѹгодьнѣшхьѹгодьнѣшѹгодьнѣшѹю, ѹгодьнѣшююѹгодьнѣшма, ѹгодьнѣшма
ѹгодьнъ -ꙑ прил 1. Угоден; който е такъв, какъвто трябва жве нѣ въ кое пештерѣ еї. лѣтъ. толко же алꙿъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ. ꙗкоже мѹ  даръ на бѣсꙑ полѹт С 514.11 Богоугоден, благочестив. ѡ жт емѹ во вꙿсемь говѣнь. ꙇ бескврънънѣ. ꙇ ѹгодьнѣ жть. гю помолм СЕ 98b 2 въꙁдадмъ благодѣтел҄ев ꙁа бꙑвъшѫѭ на насъ млость. въꙁдаань довьльно. жт ѹгодьно.  дѹшѫ трѣꙁвѫ  въстанвѫ С 493.12 2. Като същ. ѹгодьна, ѹгодьнаꙗ ср мн τὰ ἀρεστά, [τὰ] εὐάρεστα, τὸ ϑέλημα Богоугодни, приятни на Бога дела ꙇ посълавꙑ мѧ съ мъноѭ естъ. не остав мене едного отцъ. ѣко аꙁъ ѹгодъна творѭ емѹ въсегда М Йо 8.29 З А тꙑ  семѹ рабѹ твоемѹ. подажд мꙑсль праведънѫ. ꙇ жꙁнь добродѣтѣльнѫ. да по ꙁаповѣдемъ твомъ жвъ. ꙇ ѹгодънаа твоѣ сътворь СЕ 7а 15 дажд мъ вꙿсегꙿда. поѹат сѧ ꙁаповѣдемъ твомъ. ꙇ ѹгодънаа твоѣ дѣѣт СЕ 8а 1 навестъ насъ на пѫть правꙑ. тебѣ едномѹ кланѣт сѧ. тѧ прославт. тебѣ едномѹ ѹгодънаа творт СЕ 41а 9 молѭ въ ннѣю браⷮ҇ѣ моѣ. елко же васъ естъ боѩщь сѧ ба.  творѧщъ вꙿсегда емѹ ѹгоднаа Р II 1.27 ѹгодьнъ бꙑт ἀρέσκω Нравя се, харесвам се, угоден съм някому не тъѭ схъ рад нъ нѣхъ многꙑхъ ходатаю тебѣ бꙑвъшѹ. да аште ѹбо ѹгодьна тебѣ сѫтъ словеса моꙗ  обѣт. вьꙁнкн  обѣшта сꙙ не стꙑд сꙙ С 48.23—24 Изч М З А СЕ С Р Гр εὐάρεστος ἀρέσκων ѹгодънъ ѹгоднъ Нвб угоден ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА ЕА