Исторически речник
ѹгодьно  
ѹгодьно нареч Угодно, полезно, според изискванията да пожвъш ѹгодъно тебѣ. ѣко свѣщѭ да т прностъ. цѣломѫдрѣ свѣтълость. мѵро твохъ дѣлъ СЕ 81а 8 аћлъскоѭ слоѭ с оград. да вꙿсегꙿда вꙿсѣкъ доволъ мѫще. ꙇꙁбꙑтъьствѹемъ. во вꙿсѣкомь дѣлѣ блаꙁѣ. ꙇ тебе ѹгодъно. славѧще мѧ твое СЕ 15b 22 ѹгодно же с роꙁмꙑслвъ о жт стааго.  о ноьствѣ. молтвѫ к н҄емꙋ сътвор С 547.18 ѹгодьно [бꙑт] a) Стана, случа се пѡн самъ сꙙ сповѣда крьстꙗна. сѫшта. жвъ да сꙙ съжежетъ  ѹгодъно бꙑстъ. блаженꙑ же шедъ на мѣсто ждеже бѣаше огн҄ь раждъженъ С 142.23—24 b) Угодно е, нрави се, харесва се тако пае вьсего благааго жтꙗ. ѹгодно бв кротость С 545.13 СЕ С Гр εὐάρεστος ѹгодъно ѹгодно Нвб угодно ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА