Исторически речник
ѹгобьꙃт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгобьꙃт сѧ*ѹгобьжѫ*ѹгобьꙃш*ѹгобьꙃтъ*ѹгобьꙃмъ*ѹгобьꙃте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*ѹгобьꙃѧтъ*ѹгобьꙃевѣ*ѹгобьꙃта*ѹгобьꙃте*ѹгобьꙃ*ѹгобьꙃ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ѹгобьꙃмъ*ѹгобьꙃте*ѹгобьꙃвѣ*ѹгобьꙃтаѹгобьꙃхъ, ѹгобьꙁхъ, ѹгобьꙃхь, ѹгобьꙁхь, ѹгобьꙃх, ѹгобьꙁхѹгобьꙃ, ѹгобьꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгобьꙃ, ѹгобьꙁѹгобьꙃхомъ, ѹгобьꙁхомъ, ѹгобьꙃхомь, ѹгобьꙁхомь, ѹгобьꙃхом, ѹгобьꙁхом, ѹгобьꙃхмꙑ, ѹгобьꙁхмꙑѹгобьꙃсте, ѹгобьꙁстеѹгобьꙃшѧ, ѹгобьꙁшѧ, ѹгобьꙃшѫ, ѹгобьꙁшѫ, ѹгобьꙃша, ѹгобьꙁша, ѹгобьꙃше, ѹгобьꙁшеѹгобьꙃховѣ, ѹгобьꙁховѣѹгобьꙃста, ѹгобьꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгобьꙃсте, ѹгобьꙁсте*ѹгобьжаахъ*ѹгобьжааше*ѹгобьжааше*ѹгобьжаахомъ*ѹгобьжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹгобьжаахѫ*ѹгобьжааховѣ*ѹгобьжаашета*ѹгобьжаашете
ѹгобьꙃт сѧ -ѹгобьжѫ сѧ -ѹгобьꙃш сѧ св За нива, земя и под. — дам много плод, родя изобилно, народя рее же пртъѫ къ нмь глѧ. кѹ едномѹ богатѹ огобьѕ сѧ нва М Лк 12.16 З А СК о богатѣмь емѹже ѹгобьѕ сѧ нва М 76b 25 Срв. З130а 9 Изч М З А СК Гр εὐφορέω огобьѕт сѧ ѹгобьѕт сѧ Нвб Ø