Исторически речник
ѹгнѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгнѣтатѹгнѣтаѭ, ѹгнѣтаѫ, ѹгнѣтаѧ, ѹгнѣтаюѹгнѣташ, ѹгнѣтаеш, ѹгнѣтаашѹгнѣтатъ, ѹгнѣтаетъ, ѹгнѣтаатъ, ѹгнѣтать, ѹгнѣтаеть, ѹгнѣтаать, ѹгнѣтат, ѹгнѣтает, ѹгнѣтаатѹгнѣтамъ, ѹгнѣтаемъ, ѹгнѣтаамъ, ѹгнѣтамь, ѹгнѣтаемь, ѹгнѣтаамь, ѹгнѣтам, ѹгнѣтаем, ѹгнѣтаам, ѹгнѣтамо, ѹгнѣтаемо, ѹгнѣтаамоѹгнѣтате, ѹгнѣтаете, ѹгнѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгнѣтаѭтъ, ѹгнѣтаѫтъ, ѹгнѣтаѧтъ, ѹгнѣтаютъ, ѹгнѣтаѭть, ѹгнѣтаѫть, ѹгнѣтаѧть, ѹгнѣтають, ѹгнѣтаѭт, ѹгнѣтаѫт, ѹгнѣтаѧт, ѹгнѣтаютѹгнѣтавѣ, ѹгнѣтаевѣ, ѹгнѣтаавѣѹгнѣтата, ѹгнѣтаета, ѹгнѣтаатаѹгнѣтате, ѹгнѣтаете, ѹгнѣтаатеѹгнѣтаѹгнѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгнѣтамъ, ѹгнѣтамь, ѹгнѣтамѹгнѣтатеѹгнѣтавѣѹгнѣтатаѹгнѣтахъ, ѹгнѣтахь, ѹгнѣтахѹгнѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгнѣтаѹгнѣтахомъ, ѹгнѣтахомь, ѹгнѣтахом, ѹгнѣтахмꙑѹгнѣтастеѹгнѣташѧ, ѹгнѣташѫ, ѹгнѣташа, ѹгнѣташе, ѹгнѣтахѫѹгнѣтаховѣѹгнѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгнѣтастеѹгнѣтаахъ, ѹгнѣтахъ, ѹгнѣтаахь, ѹгнѣтахь, ѹгнѣтаах, ѹгнѣтахѹгнѣтааше, ѹгнѣташеѹгнѣтааше, ѹгнѣташеѹгнѣтаахомъ, ѹгнѣтахомъ, ѹгнѣтаахомь, ѹгнѣтахомь, ѹгнѣтаахом, ѹгнѣтахомѹгнѣтаашете, ѹгнѣташете, ѹгнѣтаасте, ѹгнѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹгнѣтаахѫ, ѹгнѣтахѫ, ѹгнѣтаахѹ, ѹгнѣтахѹѹгнѣтааховѣ, ѹгнѣтаховѣѹгнѣтаашета, ѹгнѣташета, ѹгнѣтааста, ѹгнѣтастаѹгнѣтаашете, ѹгнѣташете, ѹгнѣтаасте, ѹгнѣтасте
ѹгнѣтат -ѹгнѣтаѭ -ѹгнѣташ несв Притискам, натискам ꙇ де съ нмь. ꙇ по немь дѣаше народъ мъногъ. ꙇ ѹгнѣтаахѫ  М Мк 5.24 З А СК У ꙇ глашѧ емѹ ѹенц его. вдш народъ ѹгнѣтаѭштъ тѧ. ꙇ глеш къто сѧ пркоснѫ сѧ мънѣ М Мк 5.31 З А СК У ѣко дъшт ноѧда бѣ емѹ. ѣко дъвою на десѧте лѣтѹ.  та ѹмрааше. егда дѣаше народ ѹгнѣтаахѫ  М Лк 8.42 З А СК Изч М З А СК У Гр συνϑλίβω συμπνίγω Нвб угнетявам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР