Исторически речник
ѹгнѣꙁдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгнѣꙁдт сѧѹгнѣждѫ, ѹгнѣждѹѹгнѣꙁдшѹгнѣꙁдтъ, ѹгнѣꙁдть, ѹгнѣꙁдтѹгнѣꙁдмъ, ѹгнѣꙁдмь, ѹгнѣꙁдм, ѹгнѣꙁдмоѹгнѣꙁдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгнѣꙁдѧтъ, ѹгнѣꙁдѧть, ѹгнѣꙁдѧтѹгнѣꙁдвѣѹгнѣꙁдтаѹгнѣꙁдтеѹгнѣꙁдѹгнѣꙁд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгнѣꙁдмъ, ѹгнѣꙁдмь, ѹгнѣꙁдмѹгнѣꙁдтеѹгнѣꙁдвѣѹгнѣꙁдтаѹгнѣꙁдхъ, ѹгнѣꙁдхь, ѹгнѣꙁдхѹгнѣꙁд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгнѣꙁдѹгнѣꙁдхомъ, ѹгнѣꙁдхомь, ѹгнѣꙁдхом, ѹгнѣꙁдхмꙑѹгнѣꙁдстеѹгнѣꙁдшѧ, ѹгнѣꙁдшѫ, ѹгнѣꙁдша, ѹгнѣꙁдше, ѹгнѣꙁдхѫѹгнѣꙁдховѣѹгнѣꙁдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгнѣꙁдсте*ѹгнѣждаахъ*ѹгнѣждааше*ѹгнѣждааше*ѹгнѣждаахомъ*ѹгнѣждаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹгнѣждаахѫ*ѹгнѣждааховѣ*ѹгнѣждаашета*ѹгнѣждаашете
ѹгнѣꙁдт сѧ -ѹгнѣждѫ сѧ -ѹгнѣꙁдш сѧ св За птица — свия гнездо кедрꙑ ліванъскꙑѩже есі насадлъ. тѹ пьтіцѩ ѹгнѣꙁдѩтъ сѩ. еродово жіліще обладает ім СП 103. 17 Изч СП Гр ἐννοσσεύω Нвб угнездя се диал Дюв