Исторически речник
ѹгльбнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹгльбнѫтѹгльбнѫ, ѹгльбнѹѹгльбнешѹгльбнетъ, ѹгльбнеть, ѹгльбнетѹгльбнемъ, ѹгльбнемь, ѹгльбнемѹгльбнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹгльбнѫтъ, ѹгльбнѹтъ, ѹгльбнѫть, ѹгльбнѹть, ѹгльбнѫт, ѹгльбнѹтѹгльбневѣѹгльбнетаѹгльбнетеѹгльбнѹгльбн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹгльбнѣмъ, ѹгльбнѣмь, ѹгльбнѣмѹгльбнѣтеѹгльбнѣвѣѹгльбнѣтаѹгльбъ, ѹглъбохъ, ѹгльбь, ѹглъбохь, ѹглъбохѹгльбе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹгльбеѹгльбомъ, ѹглъбохомъ, ѹгльбомь, ѹглъбохомь, ѹглъбохомѹгльбете, ѹглъбостеѹгльбѫ, ѹглъбошѧ, ѹглъбошѫ, ѹглъбоша, ѹглъбошеѹгльбовѣ, ѹглъбоховѣѹгльбета, ѹглъбоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹгльбете, ѹглъбосте*ѹгльбнѣахъ*ѹгльбнѣаше*ѹгльбнѣаше*ѹгльбнѣахомъ*ѹгльбнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹгльбнѣахѫ*ѹглльбнѣаховѣ*ѹгльбнѣашета*ѹгльбнѣашете
ѹгльбнѫт -ѹгльбнѫ -ѹгльбнеш св Потъна, затъна, пропадна [образно] въꙁдрадѹемъ сѩ спн твоемъ. угльбѫ ѩꙁꙑці въ пагѹбѣ ѭже створішѩ. вь сѣті сеі ѭже съкрꙑшѩ увѩꙁе нога іхъ СП 9.16 спсі мѩ бже ѣко вьнідѫ водꙑ до дшѫ моеѩ. ѹглебъ въ тімѣн глѫбінꙑ. ї нѣстъ постоѣньѣ СП 68.3 Изч СП Гр ἐμπήγνυμαι Нвб углъбна ЕА углъбя [се] ОА ЕтМл БТР АР