Исторически речник
ѹвѧждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѧждатѹвѧждаѭ, ѹвѧждаѫ, ѹвѧждаѧ, ѹвѧждаюѹвѧждаш, ѹвѧждаеш, ѹвѧждаашѹвѧждатъ, ѹвѧждаетъ, ѹвѧждаатъ, ѹвѧждать, ѹвѧждаеть, ѹвѧждаать, ѹвѧждат, ѹвѧждает, ѹвѧждаатѹвѧждамъ, ѹвѧждаемъ, ѹвѧждаамъ, ѹвѧждамь, ѹвѧждаемь, ѹвѧждаамь, ѹвѧждам, ѹвѧждаем, ѹвѧждаам, ѹвѧждамо, ѹвѧждаемо, ѹвѧждаамоѹвѧждате, ѹвѧждаете, ѹвѧждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѧждаѭтъ, ѹвѧждаѫтъ, ѹвѧждаѧтъ, ѹвѧждаютъ, ѹвѧждаѭть, ѹвѧждаѫть, ѹвѧждаѧть, ѹвѧждають, ѹвѧждаѭт, ѹвѧждаѫт, ѹвѧждаѧт, ѹвѧждаютѹвѧждавѣ, ѹвѧждаевѣ, ѹвѧждаавѣѹвѧждата, ѹвѧждаета, ѹвѧждаатаѹвѧждате, ѹвѧждаете, ѹвѧждаатеѹвѧждаѹвѧжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѧждамъ, ѹвѧждамь, ѹвѧждамѹвѧждатеѹвѧждавѣѹвѧждатаѹвѧждахъ, ѹвѧждахь, ѹвѧждахѹвѧжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѧждаѹвѧждахомъ, ѹвѧждахомь, ѹвѧждахом, ѹвѧждахмꙑѹвѧждастеѹвѧждашѧ, ѹвѧждашѫ, ѹвѧждаша, ѹвѧждаше, ѹвѧждахѫѹвѧждаховѣѹвѧждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѧждастеѹвѧждаахъ, ѹвѧждахъ, ѹвѧждаахь, ѹвѧждахь, ѹвѧждаах, ѹвѧждахѹвѧждааше, ѹвѧждашеѹвѧждааше, ѹвѧждашеѹвѧждаахомъ, ѹвѧждахомъ, ѹвѧждаахомь, ѹвѧждахомь, ѹвѧждаахом, ѹвѧждахомѹвѧждаашете, ѹвѧждашете, ѹвѧждаасте, ѹвѧждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѧждаахѫ, ѹвѧждахѫ, ѹвѧждаахѹ, ѹвѧждахѹѹвѧждааховѣ, ѹвѧждаховѣѹвѧждаашета, ѹвѧждашета, ѹвѧждааста, ѹвѧждастаѹвѧждаашете, ѹвѧждашете, ѹвѧждаасте, ѹвѧждасте
ѹвѧждат -ѹвѧждаѭ -ѹвѧждаш несв 1. Изсушавам, правя нещо да изсъхне ръвь срьдьце дѫбѹ ꙗдꙑ ѹвꙙждатъ С 399.26 Образно. кꙑ л недѫгъ о ꙁракѹ добротѫ прокѹдтъ. ꙗкоже ꙁавсть добрѣ цвьтѫштї цвѣтъ. любьве ѹвꙙждатъ С 399.19 2. Прен. Съсипвам, убивам, унищожавам сце  ꙁавсть срьдце мѣѭштааго ѭ. съ странꙑ ꙗдѫшт ѹвꙙждатъ С 399.28 Изч С Гр μαραίνω ѹвꙙждат Нвб Срв увена, увянвам, повена, повянвам диал ОА ВА РБЕ ДА