Исторически речник
ѹвѣщават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѣщават сѧѹвѣщаваѭ, ѹвѣщаваѫ, ѹвѣщаваѧ, ѹвѣщаваюѹвѣщаваш, ѹвѣщаваеш, ѹвѣщаваашѹвѣщаватъ, ѹвѣщаваетъ, ѹвѣщаваатъ, ѹвѣщавать, ѹвѣщаваеть, ѹвѣщаваать, ѹвѣщават, ѹвѣщавает, ѹвѣщаваатѹвѣщавамъ, ѹвѣщаваемъ, ѹвѣщаваамъ, ѹвѣщавамь, ѹвѣщаваемь, ѹвѣщаваамь, ѹвѣщавам, ѹвѣщаваем, ѹвѣщаваам, ѹвѣщавамо, ѹвѣщаваемо, ѹвѣщаваамоѹвѣщавате, ѹвѣщаваете, ѹвѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѣщаваѭтъ, ѹвѣщаваѫтъ, ѹвѣщаваѧтъ, ѹвѣщаваютъ, ѹвѣщаваѭть, ѹвѣщаваѫть, ѹвѣщаваѧть, ѹвѣщавають, ѹвѣщаваѭт, ѹвѣщаваѫт, ѹвѣщаваѧт, ѹвѣщаваютѹвѣщававѣ, ѹвѣщаваевѣ, ѹвѣщаваавѣѹвѣщавата, ѹвѣщаваета, ѹвѣщаваатаѹвѣщавате, ѹвѣщаваете, ѹвѣщаваатеѹвѣщаваѹвѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѣщавамъ, ѹвѣщавамь, ѹвѣщавамѹвѣщаватеѹвѣщававѣѹвѣщаватаѹвѣщавахъ, ѹвѣщавахь, ѹвѣщавахѹвѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѣщаваѹвѣщавахомъ, ѹвѣщавахомь, ѹвѣщавахом, ѹвѣщавахмꙑѹвѣщавастеѹвѣщавашѧ, ѹвѣщавашѫ, ѹвѣщаваша, ѹвѣщаваше, ѹвѣщавахѫѹвѣщаваховѣѹвѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѣщавастеѹвѣщаваахъ, ѹвѣщавахъ, ѹвѣщаваахь, ѹвѣщавахь, ѹвѣщаваах, ѹвѣщавахѹвѣщавааше, ѹвѣщавашеѹвѣщавааше, ѹвѣщавашеѹвѣщаваахомъ, ѹвѣщавахомъ, ѹвѣщаваахомь, ѹвѣщавахомь, ѹвѣщаваахом, ѹвѣщавахомѹвѣщаваашете, ѹвѣщавашете, ѹвѣщаваасте, ѹвѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѣщаваахѫ, ѹвѣщавахѫ, ѹвѣщаваахѹ, ѹвѣщавахѹѹвѣщавааховѣ, ѹвѣщаваховѣѹвѣщаваашета, ѹвѣщавашета, ѹвѣщавааста, ѹвѣщавастаѹвѣщаваашете, ѹвѣщавашете, ѹвѣщаваасте, ѹвѣщавасте
ѹвѣщават сѧ -ѹвѣщаваѭ сѧ -ѹвѣщаваш сѧ несв Разобличавам се, разкайвам се  свом грѣхꙑ сам сꙙ ѹвѣштаваѭтъ.  съгрѣшенмъ простꙑнꙙ просꙙтъ. отъ ловѣколюбьца сѫдѧ С 390.12 Изч С Гр κατηγορέω ѹвѣштават сꙙ Нвб увещавам се ОА АР