Исторически речник
ѹвѣщават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѣщаватѹвѣщаваѭ, ѹвѣщаваѫ, ѹвѣщаваѧ, ѹвѣщаваюѹвѣщаваш, ѹвѣщаваеш, ѹвѣщаваашѹвѣщаватъ, ѹвѣщаваетъ, ѹвѣщаваатъ, ѹвѣщавать, ѹвѣщаваеть, ѹвѣщаваать, ѹвѣщават, ѹвѣщавает, ѹвѣщаваатѹвѣщавамъ, ѹвѣщаваемъ, ѹвѣщаваамъ, ѹвѣщавамь, ѹвѣщаваемь, ѹвѣщаваамь, ѹвѣщавам, ѹвѣщаваем, ѹвѣщаваам, ѹвѣщавамо, ѹвѣщаваемо, ѹвѣщаваамоѹвѣщавате, ѹвѣщаваете, ѹвѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѣщаваѭтъ, ѹвѣщаваѫтъ, ѹвѣщаваѧтъ, ѹвѣщаваютъ, ѹвѣщаваѭть, ѹвѣщаваѫть, ѹвѣщаваѧть, ѹвѣщавають, ѹвѣщаваѭт, ѹвѣщаваѫт, ѹвѣщаваѧт, ѹвѣщаваютѹвѣщававѣ, ѹвѣщаваевѣ, ѹвѣщаваавѣѹвѣщавата, ѹвѣщаваета, ѹвѣщаваатаѹвѣщавате, ѹвѣщаваете, ѹвѣщаваатеѹвѣщаваѹвѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѣщавамъ, ѹвѣщавамь, ѹвѣщавамѹвѣщаватеѹвѣщававѣѹвѣщаватаѹвѣщавахъ, ѹвѣщавахь, ѹвѣщавахѹвѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѣщаваѹвѣщавахомъ, ѹвѣщавахомь, ѹвѣщавахом, ѹвѣщавахмꙑѹвѣщавастеѹвѣщавашѧ, ѹвѣщавашѫ, ѹвѣщаваша, ѹвѣщаваше, ѹвѣщавахѫѹвѣщаваховѣѹвѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѣщавастеѹвѣщаваахъ, ѹвѣщавахъ, ѹвѣщаваахь, ѹвѣщавахь, ѹвѣщаваах, ѹвѣщавахѹвѣщавааше, ѹвѣщавашеѹвѣщавааше, ѹвѣщавашеѹвѣщаваахомъ, ѹвѣщавахомъ, ѹвѣщаваахомь, ѹвѣщавахомь, ѹвѣщаваахом, ѹвѣщавахомѹвѣщаваашете, ѹвѣщавашете, ѹвѣщаваасте, ѹвѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѣщаваахѫ, ѹвѣщавахѫ, ѹвѣщаваахѹ, ѹвѣщавахѹѹвѣщавааховѣ, ѹвѣщаваховѣѹвѣщаваашета, ѹвѣщавашета, ѹвѣщавааста, ѹвѣщавастаѹвѣщаваашете, ѹвѣщавашете, ѹвѣщаваасте, ѹвѣщавасте
ѹвѣщават -ѹвѣщаваѭ -ѹвѣщаваш несв 1. Увещавам, убеждавам гла мъ ѹвѣштаваѧ. не даꙗт дара бжꙗ на кѹпл҄. нъ гла мъ пае дадте ѧ нштмꙿ. аꙁъ бо сего не въꙁꙿмѫ С 518.14 Насърчавам, окуражавам, ободрявам.  наꙙста ѹвѣштават ѧ глагол҄ѫшта. не ѹбомъ сꙙ ньсоже братьꙗ  отьц. нъ въ мꙙ распꙙтааго. постраждамъ. въ днъ асъ. да прмемъ вѣьнꙑ жвотъ С 255.28 нъ манастꙑра отъшъдъша ꙗкоже рѣхомъ. тѫжꙙштааго же брата отт хотꙙшта ѹвѣштавааше глагол҄ꙙ. помльмъ брате  вѣрѹмъ С 290.12 2. Подкрепям, зачитам аште владꙑкѫ корш мене раба како ѹвѣштаваш. аште м не дръжш вѣрꙑ како м праꙁдьнѹш памꙙть С 510.15 Изч С Гр πείϑω νουϑετέω παραμυϑέομαι ϑεραπεύω ѹвѣштават Нвб увещавам ОА ВА ЕтМл БТР АР