Исторически речник
ѹвѣтьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ѹвѣтьнкъ, ѹвѣтьнкь, ѹвѣтънкъ, ѹвѣтънкь, ѹвѣтнкъ, ѹвѣтнкьѹвѣтьнка, ѹвѣтънка, ѹвѣтнкаѹвѣтьнкѹ, ѹвѣтънкѹ, ѹвѣтнкѹѹвѣтьнкъ, ѹвѣтьнкь, ѹвѣтънкъ, ѹвѣтънкь, ѹвѣтнкъ, ѹвѣтнкьѹвѣтьнка, ѹвѣтънка, ѹвѣтнкаѹвѣтьнкомь, ѹвѣтьнкомъ, ѹвѣтънкомь, ѹвѣтънкомъ, ѹвѣтнкомь, ѹвѣтнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ѹвѣтьнцѣ, ѹвѣтънцѣ, ѹвѣтнцѣѹвѣтьне, ѹвѣтъне, ѹвѣтнеѹвѣтьнц, ѹвѣтънц, ѹвѣтнцѹвѣтьнкъ, ѹвѣтьнкь, ѹвѣтънкъ, ѹвѣтънкь, ѹвѣтнкъ, ѹвѣтнкьѹвѣтьнкомъ, ѹвѣтьнкомь, ѹвѣтънкомъ, ѹвѣтънкомь, ѹвѣтнкомъ, ѹвѣтнкомьѹвѣтьнкꙑ, ѹвѣтънкꙑ, ѹвѣтнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ѹвѣтьнкꙑ, ѹвѣтънкꙑ, ѹвѣтнкꙑѹвѣтьнцѣхъ, ѹвѣтьнцѣхь, ѹвѣтънцѣхъ, ѹвѣтънцѣхь, ѹвѣтнцѣхъ, ѹвѣтнцѣхьѹвѣтьнка, ѹвѣтънка, ѹвѣтнкаѹвѣтьнкѹ, ѹвѣтънкѹ, ѹвѣтнкѹѹвѣтьнкома, ѹвѣтънкома, ѹвѣтнкома
ѹвѣтьнкъ м Утешител; застъпник, защитник аще кто любтъ м.  ꙁаповѣд моѧ съблюдетъ.  аꙁъ ѹмолѫ оца.  ного ѹвѣтьнка дастъ вамъ. да съ вам естъ вь вѣкъ СК Йо 14.16 Изч СК Гр παράκλητος Нвб Ø