Исторически речник
ѹвѣрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѣртѹвѣрѭ, ѹвѣрѧ, ѹвѣрюѹвѣршѹвѣртъ, ѹвѣрть, ѹвѣртѹвѣрмъ, ѹвѣрмь, ѹвѣрм, ѹвѣрмоѹвѣрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѣрѧтъ, ѹвѣрѧть, ѹвѣрѧтѹвѣрвѣѹвѣртаѹвѣртеѹвѣрѹвѣр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѣрмъ, ѹвѣрмь, ѹвѣрмѹвѣртеѹвѣрвѣѹвѣртаѹвѣрхъ, ѹвѣрхь, ѹвѣрхѹвѣр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѣрѹвѣрхомъ, ѹвѣрхомь, ѹвѣрхом, ѹвѣрхмꙑѹвѣрстеѹвѣршѧ, ѹвѣршѫ, ѹвѣрша, ѹвѣрше, ѹвѣрхѫѹвѣрховѣѹвѣрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѣрстеѹвѣрꙗахъ, ѹвѣрѣахъ, ѹвѣраахъ, ѹвѣрѣхъ, ѹвѣрꙗхъ, ѹвѣрѧахъ, ѹвѣрѧхъ, ѹвѣрꙗахь, ѹвѣрѣахь, ѹвѣраахь, ѹвѣрѣхь, ѹвѣрꙗхь, ѹвѣрѧахь, ѹвѣрѧхь, ѹвѣрꙗах, ѹвѣрѣах, ѹвѣраах, ѹвѣрѣх, ѹвѣрꙗх, ѹвѣрѧах, ѹвѣрѧхѹвѣрꙗаше, ѹвѣрѣаше, ѹвѣрааше, ѹвѣрѣше, ѹвѣрꙗше, ѹвѣрѧаше, ѹвѣрѧшеѹвѣрꙗаше, ѹвѣрѣаше, ѹвѣрааше, ѹвѣрѣше, ѹвѣрꙗше, ѹвѣрѧаше, ѹвѣрѧшеѹвѣрꙗахомъ, ѹвѣрѣахомъ, ѹвѣраахомъ, ѹвѣрѣхомъ, ѹвѣрꙗхомъ, ѹвѣрѧахомъ, ѹвѣрѧхомъ, ѹвѣрꙗахомь, ѹвѣрѣахомь, ѹвѣраахомь, ѹвѣрѣхомь, ѹвѣрꙗхомь, ѹвѣрѧахомь, ѹвѣрѧхомь, ѹвѣрꙗахом, ѹвѣрѣахом, ѹвѣраахом, ѹвѣрѣхом, ѹвѣрꙗхом, ѹвѣрѧахом, ѹвѣрѧхомѹвѣрꙗашете, ѹвѣрѣашете, ѹвѣраашете, ѹвѣрѣшете, ѹвѣрꙗшете, ѹвѣрꙗасте, ѹвѣрѣасте, ѹвѣраасте, ѹвѣрѣсте, ѹвѣрꙗсте, ѹвѣрѧасте, ѹвѣрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѣрꙗахѫ, ѹвѣрѣахѫ, ѹвѣраахѫ, ѹвѣрѣхѫ, ѹвѣрꙗхѫ, ѹвѣрꙗахѹ, ѹвѣрѣахѹ, ѹвѣраахѹ, ѹвѣрѣхѹ, ѹвѣрꙗхѹ, ѹвѣрѧахѹ, ѹвѣрѧхѹѹвѣрꙗаховѣ, ѹвѣрѣаховѣ, ѹвѣрааховѣ, ѹвѣрѣховѣ, ѹвѣрꙗховѣ, ѹвѣрѧаховѣ, ѹвѣрѧховѣѹвѣрꙗашета, ѹвѣрѣашета, ѹвѣраашета, ѹвѣрѣшета, ѹвѣрꙗшета, ѹвѣрꙗаста, ѹвѣрѣаста, ѹвѣрааста, ѹвѣрѣста, ѹвѣрꙗста, ѹвѣрѧаста, ѹвѣрѧстаѹвѣрꙗашете, ѹвѣрѣашете, ѹвѣраашете, ѹвѣрѣшете, ѹвѣрꙗшете, ѹвѣрꙗасте, ѹвѣрѣасте, ѹвѣраасте, ѹвѣрѣсте, ѹвѣрꙗсте, ѹвѣрѧасте, ѹвѣрѧсте
ѹвѣрт -ѹвѣрѭ -ѹвѣрш св Уверя, накарам някого да повярва, убедя стꙑ же кононъ въпрашааше хъ рѫгаѧ сꙙ. слꙑшасте л ѹбо отъ н҄его гласъ ... он же рѣшꙙ. н нъ обꙑа отецъ нашхъ ѹвѣр насъ. онъ же кь н҄мъ. нъ отꙿц ваші акꙑ бесловесънаꙗ жвотъна ѹ прѣльст бѣахѫ С 27. 14—15 наꙙшꙙ глаголат къ праведꙿнѹѹмѹ. како можеш ѹвѣрт насъ ꙗко стъ богъ. вꙙштї нашего бога. нам ьстьнѹ сѫштѹ С 30.10 ꙿто ѹбо хоштете момѹ л вѣрѹте богѹ л вашемѹ ... же ѹбо реетъ лъжеменънъ богъ покорте л сꙙ мѹ ... ѹвѣршꙙ же го о семь С 33.9 ва оба слѹꙁѣ сотоннѣ. ште л не ѹвѣртъ ваю прьвꙑ наꙙтъкъ мѫкамъ. нанѣта  въторо С 75. 1—2 Дам доказателство. вѣдꙑ бо го сто  велко покаꙗнь. толкꙑмъ  таковꙑмъ грѣхомъ проштень полѹ.  хотꙙ самомѹ мѹ ѹвѣрт прѣподобьнѹѹмѹ мѫжѹ.  вьсѣмь авт покааньꙗ слѫ С 529.11 Изч С Гр πιστόομαι πείϑω Нвб уверя [се], уверявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА