Исторически речник
ѹвращат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвращат сѧѹвращаѭ, ѹвращаѫ, ѹвращаѧ, ѹвращаюѹвращаш, ѹвращаеш, ѹвращаашѹвращатъ, ѹвращаетъ, ѹвращаатъ, ѹвращать, ѹвращаеть, ѹвращаать, ѹвращат, ѹвращает, ѹвращаатѹвращамъ, ѹвращаемъ, ѹвращаамъ, ѹвращамь, ѹвращаемь, ѹвращаамь, ѹвращам, ѹвращаем, ѹвращаам, ѹвращамо, ѹвращаемо, ѹвращаамоѹвращате, ѹвращаете, ѹвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвращаѭтъ, ѹвращаѫтъ, ѹвращаѧтъ, ѹвращаютъ, ѹвращаѭть, ѹвращаѫть, ѹвращаѧть, ѹвращають, ѹвращаѭт, ѹвращаѫт, ѹвращаѧт, ѹвращаютѹвращавѣ, ѹвращаевѣ, ѹвращаавѣѹвращата, ѹвращаета, ѹвращаатаѹвращате, ѹвращаете, ѹвращаатеѹвращаѹвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвращамъ, ѹвращамь, ѹвращамѹвращатеѹвращавѣѹвращатаѹвращахъ, ѹвращахь, ѹвращахѹвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвращаѹвращахомъ, ѹвращахомь, ѹвращахом, ѹвращахмꙑѹвращастеѹвращашѧ, ѹвращашѫ, ѹвращаша, ѹвращаше, ѹвращахѫѹвращаховѣѹвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвращастеѹвращаахъ, ѹвращахъ, ѹвращаахь, ѹвращахь, ѹвращаах, ѹвращахѹвращааше, ѹвращашеѹвращааше, ѹвращашеѹвращаахомъ, ѹвращахомъ, ѹвращаахомь, ѹвращахомь, ѹвращаахом, ѹвращахомѹвращаашете, ѹвращашете, ѹвращаасте, ѹвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвращаахѫ, ѹвращахѫ, ѹвращаахѹ, ѹвращахѹѹвращааховѣ, ѹвращаховѣѹвращаашета, ѹвращашета, ѹвращааста, ѹвращастаѹвращаашете, ѹвращашете, ѹвращаасте, ѹвращасте
ѹвращат сѧ -ѹвращаѭ сѧ -ѹвращаш сѧ несв Отвращавам се, изпитвам гнус лобꙑꙁааше владꙑкѫ с ... трьптъ т владꙑка трьпѣлвꙑ. не ꙁълааго смрада твого лобꙑꙁанꙗ ѹвраштаѧ сꙙ. нъ же т бѣ далъ даръ. с твохъ ꙁемьѧ ѹстъ С 426.11 Изч С Гр ἀποστρέφομαι ѹвраштат сꙙ Нвб Срв [от]вращавам се