Исторически речник
ѹбѣлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбѣлт сѧѹбѣлѭ, ѹбѣлѧ, ѹбѣлюѹбѣлшѹбѣлтъ, ѹбѣлть, ѹбѣлтѹбѣлмъ, ѹбѣлмь, ѹбѣлм, ѹбѣлмоѹбѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбѣлѧтъ, ѹбѣлѧть, ѹбѣлѧтѹбѣлвѣѹбѣлтаѹбѣлтеѹбѣлѹбѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбѣлмъ, ѹбѣлмь, ѹбѣлмѹбѣлтеѹбѣлвѣѹбѣлтаѹбѣлхъ, ѹбѣлхь, ѹбѣлхѹбѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбѣлѹбѣлхомъ, ѹбѣлхомь, ѹбѣлхом, ѹбѣлхмꙑѹбѣлстеѹбѣлшѧ, ѹбѣлшѫ, ѹбѣлша, ѹбѣлше, ѹбѣлхѫѹбѣлховѣѹбѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбѣлстеѹбѣлꙗахъ, ѹбѣлѣахъ, ѹбѣлаахъ, ѹбѣлѣхъ, ѹбѣлꙗхъ, ѹбѣлѧахъ, ѹбѣлѧхъ, ѹбѣлꙗахь, ѹбѣлѣахь, ѹбѣлаахь, ѹбѣлѣхь, ѹбѣлꙗхь, ѹбѣлѧахь, ѹбѣлѧхь, ѹбѣлꙗах, ѹбѣлѣах, ѹбѣлаах, ѹбѣлѣх, ѹбѣлꙗх, ѹбѣлѧах, ѹбѣлѧхѹбѣлꙗаше, ѹбѣлѣаше, ѹбѣлааше, ѹбѣлѣше, ѹбѣлꙗше, ѹбѣлѧаше, ѹбѣлѧшеѹбѣлꙗаше, ѹбѣлѣаше, ѹбѣлааше, ѹбѣлѣше, ѹбѣлꙗше, ѹбѣлѧаше, ѹбѣлѧшеѹбѣлꙗахомъ, ѹбѣлѣахомъ, ѹбѣлаахомъ, ѹбѣлѣхомъ, ѹбѣлꙗхомъ, ѹбѣлѧахомъ, ѹбѣлѧхомъ, ѹбѣлꙗахомь, ѹбѣлѣахомь, ѹбѣлаахомь, ѹбѣлѣхомь, ѹбѣлꙗхомь, ѹбѣлѧахомь, ѹбѣлѧхомь, ѹбѣлꙗахом, ѹбѣлѣахом, ѹбѣлаахом, ѹбѣлѣхом, ѹбѣлꙗхом, ѹбѣлѧахом, ѹбѣлѧхомѹбѣлꙗашете, ѹбѣлѣашете, ѹбѣлаашете, ѹбѣлѣшете, ѹбѣлꙗшете, ѹбѣлꙗасте, ѹбѣлѣасте, ѹбѣлаасте, ѹбѣлѣсте, ѹбѣлꙗсте, ѹбѣлѧасте, ѹбѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹбѣлꙗахѫ, ѹбѣлѣахѫ, ѹбѣлаахѫ, ѹбѣлѣхѫ, ѹбѣлꙗхѫ, ѹбѣлꙗахѹ, ѹбѣлѣахѹ, ѹбѣлаахѹ, ѹбѣлѣхѹ, ѹбѣлꙗхѹ, ѹбѣлѧахѹ, ѹбѣлѧхѹѹбѣлꙗаховѣ, ѹбѣлѣаховѣ, ѹбѣлааховѣ, ѹбѣлѣховѣ, ѹбѣлꙗховѣ, ѹбѣлѧаховѣ, ѹбѣлѧховѣѹбѣлꙗашета, ѹбѣлѣашета, ѹбѣлаашета, ѹбѣлѣшета, ѹбѣлꙗшета, ѹбѣлꙗаста, ѹбѣлѣаста, ѹбѣлааста, ѹбѣлѣста, ѹбѣлꙗста, ѹбѣлѧаста, ѹбѣлѧстаѹбѣлꙗашете, ѹбѣлѣашете, ѹбѣлаашете, ѹбѣлѣшете, ѹбѣлꙗшете, ѹбѣлꙗасте, ѹбѣлѣасте, ѹбѣлаасте, ѹбѣлѣсте, ѹбѣлꙗсте, ѹбѣлѧасте, ѹбѣлѧсте
ѹбѣлт сѧ -ѹбѣлѭ сѧ -ѹбѣлш сѧ св 1. Стана бял, избеля се, изчистя се окропіші мѩ ософомь ощѫ сѩ. омꙑен мѩ пае снѣга ѹбѣлѭ сѩ СП 50.9 2. Прен. Очистя се, стана праведен сповѣмъ сꙙ тебѣ господ вьсѣмъ срьдцемъ момъ. аште бо сꙙ тебѣ не сповѣмъ акꙑ снѣгъ не ѹбѣл҄ѫ сꙙ С 355.1—2 Изч СП С Гр λευκαίνομαι Вж. при ѹбѣлт Нвб