Исторически речник
ѹбѣгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбѣгнѫтѹбѣгнѫ, ѹбѣгнѹѹбѣгнешѹбѣгнетъ, ѹбѣгнеть, ѹбѣгнетѹбѣгнемъ, ѹбѣгнемь, ѹбѣгнемѹбѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбѣгнѫтъ, ѹбѣгнѹтъ, ѹбѣгнѫть, ѹбѣгнѹть, ѹбѣгнѫт, ѹбѣгнѹтѹбѣгневѣѹбѣгнетаѹбѣгнетеѹбѣгнѹбѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбѣгнѣмъ, ѹбѣгнѣмь, ѹбѣгнѣмѹбѣгнѣтеѹбѣгнѣвѣѹбѣгнѣтаѹбѣгъ, ѹбѣгохъ, ѹбѣгь, ѹбѣгохь, ѹбѣгохѹбѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбѣжеѹбѣгомъ, ѹбѣгохомъ, ѹбѣгомь, ѹбѣгохомь, ѹбѣгом, ѹбѣгохомѹбѣжете, ѹбѣгостеѹбѣгѫ, ѹбѣгошѧ, ѹбѣгошѫ, ѹбѣгоша, ѹбѣгошеѹбѣговѣ, ѹбѣгоховѣѹбѣжета, ѹбѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбѣжета, ѹбѣгоста*ѹбѣгнѣахъ*ѹбѣгнѣаше*ѹбѣгнѣаше*ѹбѣгнѣахомъ*ѹбѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹбѣгнѣахѫ*ѹбѣгнѣаховѣ*ѹбѣгнѣашета*ѹбѣгнѣашете
ѹбѣгнѫт -ѹбѣгнѫ -ѹбѣгнеш св Избягам, дезертирам дꙿного же тъьѭ оставшꙙ бе ьст. недостона рекше. сѫшта небесъскꙑхъ ьст. же аб протвѫ болѣꙁн не сътрьпѣвъ. къ ратънꙑмъ ѹбѣже ... вонъ ѹшдь храбърꙑ. плѣньнкъ овьꙙ хво С 93.10 Изч С Гр ἀπαυτομολέω Нвб убягна, убягвам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА