Исторически речник
ѹбѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбѹдтѹбѹждѫ, ѹбѹждѹѹбѹдшѹбѹдтъ, ѹбѹдть, ѹбѹдтѹбѹдмъ, ѹбѹдмь, ѹбѹдм, ѹбѹдмоѹбѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбѹдѧтъ, ѹбѹдѧть, ѹбѹдѧтѹбѹдвѣѹбѹдтаѹбѹдтеѹбѹдѹбѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбѹдмъ, ѹбѹдмь, ѹбѹдмѹбѹдтеѹбѹдвѣѹбѹдтаѹбѹдхъ, ѹбѹдхь, ѹбѹдхѹбѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбѹдѹбѹдхомъ, ѹбѹдхомь, ѹбѹдхом, ѹбѹдхмꙑѹбѹдстеѹбѹдшѧ, ѹбѹдшѫ, ѹбѹдша, ѹбѹдше, ѹбѹдхѫѹбѹдховѣѹбѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбѹдстеѹбѹждаахъ, ѹбѹждахъ, ѹбѹжахъ, ѹбѹждаахь, ѹбѹждахь, ѹбѹжахь, ѹбѹждаах, ѹбѹждах, ѹбѹжахѹбѹждааше, ѹбѹждаше, ѹбѹжашеѹбѹждааше, ѹбѹждаше, ѹбѹжашеѹбѹждаахомъ, ѹбѹждахомъ, ѹбѹжахомъ, ѹбѹждаахомь, ѹбѹждахомь, ѹбѹжахомь, ѹбѹждаахом, ѹбѹждахом, ѹбѹжахомѹбѹждаашете, ѹбѹждашете, ѹбѹжашете, ѹбѹждаасте, ѹбѹждасте, ѹбѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹбѹждаахѫ, ѹбѹждахѫ, ѹбѹжахѫ, ѹбѹждаахѹ, ѹбѹждахѹ, ѹбѹжахѹѹбѹждааховѣ, ѹбѹждаховѣ, ѹбѹжаховѣѹбѹждаашета, ѹбѹждашета, ѹбѹжашета, ѹбѹждааста, ѹбѹждаста, ѹбѹжастаѹбѹждаашете, ѹбѹждашете, ѹбѹжашете, ѹбѹждаасте, ѹбѹждасте, ѹбѹжасте
ѹбѹдт -ѹбѹждѫ -ѹбѹдш св Събудя, разбудя някого лаꙁарь дрѹгъ нашъ ѹсьпе нъ дѫ ѹбѹдтъ го С 314.10 Изч С Гр ἐξυπνίζω Нвб Срв [съ]будя, [раз]будя, [про]будя