Исторически речник
ѹбожьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹбожьство, ѹбожъство, ѹбожствоѹбожьства, ѹбожъства, ѹбожстваѹбожьствѹ, ѹбожъствѹ, ѹбожствѹѹбожьствомь, ѹбожъствомь, ѹбожствомь, ѹбожьствомъ, ѹбожъствомъ, ѹбожствомъѹбожьствѣ, ѹбожъствѣ, ѹбожствѣѹбожьства, ѹбожъства, ѹбожства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹбожьствъ, ѹбожъствъ, ѹбожествъ, ѹбожьствь, ѹбожствь, ѹбожьстъвь, ѹбожстъвь, ѹбожьстьвь, ѹбожстьвьѹбожрьствомъ, ѹбожъствомъ, ѹбожствомъ, ѹбожьствомь, ѹбожъствомь, ѹбожствомьѹбожьствꙑ, ѹбожъствꙑ, ѹбожствꙑѹбожьствѣхъ, ѹбожъствѣхъ, ѹбожствѣхъ, ѹбожьствѣхь, ѹбожъствѣхь, ѹбожствѣхьѹбожьствѣ, ѹбожъствѣ, ѹбожствѣѹбожьствѹ, ѹбожъствѹ, ѹбожствѹ
NnDu
ѹбожьствома, ѹбожъствома, ѹбожствома
ѹбожьство ср 1. Бедност, немотия, безимотност ї деш въ лаврѫ рьньца савꙑ.  побесѣдѹш къ рьньцѹ їѡанѹ ... мѫжѹ правьдвѹ ... въ богатьствѣ мрьстѣ бꙑвъша ... вьсего мрьскааго прѣобдѣвъша.  свовольствънъмъ ѹбожьствъмъ.  въꙁдръжанмꙿ въꙁдръжавъшѹ сꙙ самомѹ С 294.16 салѹстѹ въ то года патрархѹ сѫштѹ ... обрѣте облаженка савѫ дрѹжнꙑ прбравъша рн рънорꙁьць. въ мноꙁѣ ѹбо пльтьнѣѣмъ ѹбожьствѣ ходꙙштемъ. дѹховънꙑм же благодѣтьм богатомъ сѫштемъ С 283.9 прде ѹбо господь ... отънꙙ т ѹбожьство.  дастъ т богатьство С 348.6 Лишение, недостиг, нямане. вдѣ же еднѫ въдовцѫ ѹбогѫ. вьмѣтаѭщѫ тѹ двѣ мѣрѣ.  рее ... ꙗко въдовца с ѹбогаꙗ. боле всѣхъ въврьже. вс бо с отъ ꙁбꙑтъка въврьгошꙙ дарꙑ бв. а с отъ ꙋбожъства своего СК Лк 21.4 2. Безсилие, слабост повелѣ аурлꙗнъ ... вьврѣшт паула  улꙗнѭ въ огн҄ь ...  се агꙿгелъ гнь съшедъ съ небесе ...  не дастъ огню сътѫжт ма.  поꙗаста благословꙙшта ба въ ровѣ огн҄ьнѣѣмъ ... благословьнъ с г бе ... же помꙙнѫ ѹбожьство наше С 5.28—29 беꙁ ѹбожьства ἀπτωχεύτως Без недостатък, съвършен благословьнъ же отъ бога богъ. црь славꙑ. ѡ объѹбожавꙑ свохъ с. беꙁъ ѹбожьства сꙑ насъ дѣл҄ьма. да насъ обогаттъ своѭ благостѭ С 326.21—22 Изч СК С Гр πενία πτωχία ὑστέρημα ἀκτημοσύνη ταπείνωσις ꙋбожъство Нвб убожество остар ОА ВА БТР АР РРОДД