Исторически речник
ѹ 
ѹ I. Буквен знак. Двадесет и втората буква от стб. азбука, назовавана ѹкъ; в глаг. ; в кир. ѹ, ꙋ; в нвб. звук у. II. Числен знак. В глаг. и кир. ⱆ҃, о҃у, ꙋ҃ = 400, CD