Исторически речник
рѫкопьсань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рѫкопьсан, рѫкопьсаньрѫкопьсанꙗ, рѫкопьсана, рѫкопьсаньꙗрѫкопьсаню, рѫкопьсанѹ, рѫкопьсаньюрѫкопьсанмь, рѫкопьсаньмь, рѫкопьсанмъ, рѫкопьсаньмъ, рѫкопьсанмь, рѫкопьсанмърѫкопьсан, рѫкопьсань, рѫкопьсанрѫкопьсанꙗ, рѫкопьсана, рѫкопьсаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рѫкопьсан, рѫкопьсань, рѫкопьсанерѫкопьсанмъ, рѫкопьсаньмъ, рѫкопьсанмь, рѫкопьсаньмь, рѫкопьсанмъ, рѫкопьсанмь, рѫкопьсаномъ, рѫкопьсанамърѫкопьсан, рѫкопьсань, рѫкопьсан, рѫкопьсанмрѫкопьсанхъ, рѫкопьсаньхъ, рѫкопьсанхь, рѫкопьсаньхь, рѫкопьсанхъ, рѫкопьсанхьрѫкопьсан, рѫкопьсаньрѫкопьсаню, рѫкопьсанѹ, рѫкопьсанью
NnDu
рѫкопьсанма, рѫкопьсаньма, рѫкопьсанма, рѫкопьсанма
рѫкопьсань -ꙗ ср Разписка за дълг, обвинителен акт. [образно] хотѣхъ слъꙁам отъмꙑт. мохъ грѣхъ гі. рѫкопсане СЕ 83b 17  прѧхъ гѫбѫ. да отъмꙑѭ рѫкопсань твого грѣха С 469.23 да  рѫкоѱань грѣхъ нашхъ ꙁагладтъ С 483.4—5 ꙁагладвъ наше рѫкоѱань С 480.2 Изч СЕ С Гр χειρόγραφον рѫкопсане рѫкоѱань Нвб Срв рукописание, ръкописание книж остар ОА ВА ЕтМл ръкопис м ОА НТ ЕтМл БТР АР