Исторически речник
рѫжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рѫжен, рѫженьрѫженꙗ, рѫжена, рѫженьꙗрѫженю, рѫженѹ, рѫженьюрѫженмь, рѫженьмь, рѫженмъ, рѫженьмъ, рѫженмь, рѫженмърѫжен, рѫжень, рѫженрѫженꙗ, рѫжена, рѫженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рѫжен, рѫжень, рѫженерѫженмъ, рѫженьмъ, рѫженмь, рѫженьмь, рѫженмъ, рѫженмь, рѫженомъ, рѫженамърѫжен, рѫжень, рѫжен, рѫженмрѫженхъ, рѫженьхъ, рѫженхь, рѫженьхь, рѫженхъ, рѫженхьрѫжен, рѫженьрѫженю, рѫженѹ, рѫженью
NnDu
рѫженма, рѫженьма, рѫженма, рѫженма
рѫжень -ꙗ ср Злословие, хула, ругателство ѣко слꙑшахъ рѫженъе много жівѫштхъ окръстъ его҇да събіраахѫ сѩ кѹпьно на мѩ СП 30.14 Изч СП Гр ψόγος рѫженъе Нвб ружане диал НГер Срв ругаене, ругание, ругатня