Исторически речник
рѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рѣꙗтрѣѭ, рѣѫ, рѣѧ, рѣюрѣш, рѣш, рѣашрѣтъ, рѣетъ, рѣатъ, рѣть, рѣеть, рѣать, рѣт, рѣет, рѣатрѣмъ, рѣемъ, рѣамъ, рѣмь, рѣемь, рѣамь, рѣм, рѣем, рѣам, рѣмо, рѣемо, рѣаморѣте, рѣете, рѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рѣѭтъ, рѣѫтъ, рѣѧтъ, рѣютъ, рѣѭть, рѣѫть, рѣѧть, рѣють, рѣѭт, рѣѫт, рѣѧт, рѣютрѣвѣ, рѣевѣ, рѣавѣрѣта, рѣета, рѣатарѣте, рѣете, рѣатерѣрѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рѣмъ, рѣмь, рѣмрѣтерѣвѣрѣтарѣꙗхъ, рѣꙗхь, рѣꙗх, рѣѧхъ, рѣѧхь, рѣѧхрѣꙗ, рѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рѣꙗ, рѣѧрѣꙗхомъ, рѣꙗхомь, рѣꙗхом, рѣꙗхмꙑ, рѣѧхомъ, рѣѧхомь, рѣѧхомрѣꙗсте, рѣѧстерѣꙗшѧ, рѣꙗшѫ, рѣꙗша, рѣꙗше, рѣꙗхѫ, рѣѧшарѣꙗховѣ, рѣѧховѣрѣꙗста, рѣѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рѣꙗсте, рѣѧстерѣꙗахъ, рѣѣахъ, рѣꙗхъ, рѣахъ, рѣꙗахь, рѣѣахь, рѣꙗхь, рѣахь, рѣꙗах, рѣѣах, рѣꙗх, рѣах, рѣѧхъ, рѣѧхь, рѣѧхрѣꙗаше, рѣѣаше, рѣꙗше, рѣаше, рѣѧшерѣꙗаше, рѣѣаше, рѣꙗше, рѣаше, рѣѧшерѣꙗахомъ, рѣѣахомъ, рѣꙗхомъ, рѣахомъ, рѣꙗахомь, рѣѣахомь, рѣꙗхомь, рѣахомь, рѣꙗахом, рѣѣахом, рѣꙗхом, рѣахом, рѣѧхомъ, рѣѧхомь, рѣѧхомрѣꙗашете, рѣѣашете, рѣꙗшете, рѣашете, рѣꙗасте, рѣѣасте, рѣꙗсте, рѣасте, рѣѧшете, рѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рѣꙗахѫ, рѣѣахѫ, рѣꙗхѫ, рѣахѫ, рѣꙗахѹ, рѣѣахѹ, рѣꙗхѹ, рѣахѹ, рѣѧхѹрѣꙗаховѣ, рѣѣаховѣ, рѣꙗховѣ, рѣаховѣ, рѣѧховѣрѣꙗашета, рѣѣашета, рѣꙗшета, рѣашета, рѣꙗаста, рѣѣаста, рѣꙗста, рѣаста, рѣѧшета, рѣѧстарѣꙗашете, рѣѣашете, рѣꙗшете, рѣашете, рѣꙗасте, рѣѣасте, рѣꙗсте, рѣасте, рѣѧшете, рѣѧсте
рѣꙗт -рѣѭ -рѣш несв Блъскам, притискам въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ. дрѹгъ дрѹга рѣѧ.  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ С 466.7 Прен.Тласкам, подтиквам, насочвам. сѣверъ же лютъ вѣѧ вьсе вь н҄емъже дша бѣ на съмрꙿть рѣаше С 90.13 Изч С Гр συνωϑέω ἐπείγω Нвб Срв рея се ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА