Исторически речник
рѣдъкъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
рѣдъкъ, рѣдъкь, рѣдокъ, рѣдокьрѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкѹ, рѣдькѹ, рѣдкѹрѣдъкъ, рѣдъкь, рѣдокъ, рѣдокьрѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкомь, рѣдъкомъ, рѣдькомь, рѣдькомъ, рѣдкомь, рѣдкомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
рѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣрѣдъе, рѣдье, рѣде, рѣдъкꙑрѣдъц, рѣдьц, рѣдцрѣдъкъ, рѣдъкь, рѣдокъ, рѣдокьрѣдъкомъ, рѣдъкомь, рѣдкомъ, рѣдькомь, рѣдкомьрѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
рѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑрѣдъцѣхъ, рѣдъцѣхь, рѣдьцѣхъ, рѣдьцѣхь, рѣдцѣхъ, рѣдцѣхьрѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкѹ, рѣдькѹ, рѣдкѹрѣдъкома, рѣдькома, рѣдкомарѣдъко, рѣдько, рѣдко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
рѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкѹ, рѣдькѹ, рѣдкарѣдъко, рѣдько, рѣдкорѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкомь, рѣдъкомъ, рѣдькомь, рѣдькомъ, рѣдкомь, рѣдкомърѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
рѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкъ, рѣдъкь, рѣдокъ, рѣдокьрѣдъкомъ, рѣдъкомь, рѣдькомъ, рѣдькомь, рѣдкомъ, рѣдкомьрѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑрѣдъцѣхъ, рѣдъцѣхь, рѣдьцѣхъ, рѣдьцѣхь, рѣдцѣхъ, рѣдцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
рѣдъцѣрѣдъкѹ, рѣдькѹ, рѣдкѹрѣдъкома, рѣдькома, рѣдкомарѣдъка, рѣдька, рѣдкарѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑ, рѣдъкѫрѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
рѣдъкѫ, рѣдькѹрѣдъкоѭ, рѣдъкоѫ, рѣдькоѫ, рѣдькоѭ, рѣдкоѫ, рѣдкоѭ, рѣдъкоѧ, рѣдькоѧ, рѣдкоѧ, рѣдъкою, рѣдькою, рѣдкоюрѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣрѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑрѣдъкъ, рѣдъкь, рѣдокъ, рѣдокьрѣдъкамъ, рѣдъкамь, рѣдькамъ, рѣдькамь, рѣдкамъ, рѣдкамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
рѣдъкꙑ, рѣдькꙑ, рѣдкꙑрѣдъкам, рѣдькам, рѣдкамрѣдъкахъ, рѣдъкахь, рѣдькахъ, рѣдькахь, рѣдкахъ, рѣдкахьрѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣрѣдъкѹ, рѣдькѹ, рѣдкѹрѣдъкама, рѣдькама, рѣдкама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
рѣдъкꙑ, рѣдъкꙑ, рѣдъко, рѣдькꙑ, рѣдькꙑ, рѣдько, рѣдкꙑ, рѣдкꙑ, рѣдкорѣдъкаго, рѣдъкаего, рѣдъкааго, рѣдъкаго, рѣдъкого, рѣдъкога, рѣдъкго, рѣдькаго, рѣдькаего, рѣдькааго, рѣдькаго, рѣдького, рѣдькога, рѣдькго, рѣдкаго, рѣдкаего, рѣдкааго, рѣдкаго, рѣдкого, рѣдкога, рѣдкгорѣдъкѹмѹ, рѣдъкѹемѹ, рѣдъкѹѹмѹ, рѣдъкѹмѹ, рѣдъкоомѹ, рѣдъкомѹ, рѣдъкмѹ, рѣдькѹмѹ, рѣдькѹемѹ, рѣдькѹѹмѹ, рѣдькѹмѹ, рѣдькоомѹ, рѣдькомѹ, рѣдькмѹ, рѣдкѹмѹ, рѣдкѹемѹ, рѣдкѹѹмѹ, рѣдкѹмѹ, рѣдкоомѹ, рѣдкомѹ, рѣдкмѹрѣдъкꙑ, рѣдъкꙑ, рѣдъко, рѣдькꙑ, рѣдькꙑ, рѣдько, рѣдкꙑ, рѣдкꙑ, рѣдкорѣдъкаго, рѣдъкаего, рѣдъкааго, рѣдъкаго, рѣдъкого, рѣдъкога, рѣдъкго, рѣдькаго, рѣдькаего, рѣдькааго, рѣдькаго, рѣдького, рѣдькога, рѣдькго, рѣдкаго, рѣдкаего, рѣдкааго, рѣдкаго, рѣдкого, рѣдкога, рѣдкгорѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмъ, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдкꙑмь, рѣдкꙑмь, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
рѣдъцѣмь, рѣдъцѣемь, рѣдъцѣѣмь, рѣдъцѣамь, рѣдъцѣмь, рѣдъцѣмъ, рѣдъцѣемъ, рѣдъцѣѣмъ, рѣдъцѣамъ, рѣдъцѣмъ, рѣдьцѣмь, рѣдьцѣемь, рѣдьцѣѣмь, рѣдьцѣамь, рѣдьцѣмь, рѣдьцѣмъ, рѣдьцѣемъ, рѣдьцѣѣмъ, рѣдьцѣамъ, рѣдьцѣмъ, рѣдцѣмь, рѣдцѣемь, рѣдцѣѣмь, рѣдцѣамь, рѣдцѣмь, рѣдцѣмъ, рѣдцѣемъ, рѣдцѣѣмъ, рѣдцѣамъ, рѣдцѣмъ, рѣдъкомь, рѣдькомь, рѣдкомьрѣдъкꙑ, рѣдъкꙑ, рѣдъко, рѣдькꙑ, рѣдькꙑ, рѣдько, рѣдкꙑ, рѣдкꙑ, рѣдкорѣдъц, рѣдьц, рѣдцрѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхь, рѣдъкꙑхь, рѣдъцѣхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхь, рѣдькꙑхь, рѣдьцѣхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхь, рѣдкꙑхь, рѣдцѣхъ, рѣдъцѣхь, рѣдьцѣхь, рѣдцѣхьрѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмь, рѣдъцѣмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмь, рѣдьцѣмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмь, рѣдцѣмъ, рѣдъцѣмь, рѣдьцѣмь, рѣдцѣмьрѣдъкꙑѧ, рѣдъкꙑꙗ, рѣдъкꙑе, рѣдькꙑѧ, рѣдькꙑꙗ, рѣдькꙑе, рѣдкꙑѧ, рѣдкꙑꙗ, рѣдкꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
рѣдъкꙑм, рѣдъкꙑм, рѣдькꙑм, рѣдькꙑм, рѣдкꙑм, рѣдкꙑмрѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхь, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхь, рѣдькꙑхь, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхь, рѣдкꙑхьрѣдъкаꙗ, рѣдькаа, рѣдкаѣрѣдъкѹю, рѣдькѹю, рѣдкѹю, рѣдъкою, рѣдькою, рѣдкоюрѣдъкꙑма, рѣдъкꙑма, рѣдькꙑма, рѣдькꙑма, рѣдкꙑма, рѣдкꙑмарѣдъко, рѣдъкое, рѣдько, рѣдькое, рѣдко, рѣдкое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
рѣдъкаго, рѣдъкаего, рѣдъкааго, рѣдъкаго, рѣдъкого, рѣдъкога, рѣдъкго, рѣдькаго, рѣдькаего, рѣдькааго, рѣдькаго, рѣдького, рѣдькога, рѣдькго, рѣдкаго, рѣдкаего, рѣдкааго, рѣдкаго, рѣдкого, рѣдкога, рѣдкгорѣдъкѹмѹ, рѣдъкѹемѹ, рѣдъкѹѹмѹ, рѣдъкѹмѹ, рѣдъкоомѹ, рѣдъкомѹ, рѣдъкмѹ, рѣдькѹмѹ, рѣдькѹемѹ, рѣдькѹѹмѹ, рѣдькѹмѹ, рѣдькоомѹ, рѣдькомѹ, рѣдькмѹ, рѣдкѹмѹ, рѣдкѹемѹ, рѣдкѹѹмѹ, рѣдкѹмѹ, рѣдкоомѹ, рѣдкомѹ, рѣдкмѹрѣдъко, рѣдъкое, рѣдько, рѣдькое, рѣдко, рѣдкоерѣдъкаго, рѣдъкаего, рѣдъкааго, рѣдъкаго, рѣдъкого, рѣдъкога, рѣдъкго, рѣдькаго, рѣдькаего, рѣдькааго, рѣдькаго, рѣдького, рѣдькога, рѣдькго, рѣдкаго, рѣдкаего, рѣдкааго, рѣдкаго, рѣдкого, рѣдкога, рѣдкгорѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмъ, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдкꙑмь, рѣдкꙑмь, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмърѣдъцѣмь, рѣдъцѣемь, рѣдъцѣѣмь, рѣдъцѣамь, рѣдъцѣмь, рѣдъцѣмъ, рѣдъцѣемъ, рѣдъцѣѣмъ, рѣдъцѣамъ, рѣдъцѣмъ, рѣдьцѣмь, рѣдьцѣемь, рѣдьцѣѣмь, рѣдьцѣамь, рѣдьцѣмь, рѣдьцѣмъ, рѣдьцѣемъ, рѣдьцѣѣмъ, рѣдьцѣамъ, рѣдьцѣмъ, рѣдцѣмь, рѣдцѣемь, рѣдцѣѣмь, рѣдцѣамь, рѣдцѣмь, рѣдцѣмъ, рѣдцѣемъ, рѣдцѣѣмъ, рѣдцѣамъ, рѣдцѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
рѣдъко, рѣдъкое, рѣдько, рѣдькое, рѣдко, рѣдкоерѣдъкаꙗ, рѣдъкаа, рѣдъкаѣ, рѣдъкаѧрѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхь, рѣдъкꙑхь, рѣдъцѣхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхь, рѣдькꙑхь, рѣдьцѣхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхь, рѣдкꙑхь, рѣдцѣхъ, рѣдъцѣхь, рѣдьцѣхь, рѣдцѣхьрѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмь, рѣдъкꙑмь, рѣдъцѣмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмь, рѣдькꙑмь, рѣдьцѣмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмь, рѣдцѣмъ, рѣдъцѣмь, рѣдьцѣмь, рѣдцѣмьрѣдъкаꙗ, рѣдъкаа, рѣдъкаѣ, рѣдъкаѧрѣдъкꙑм, рѣдъкꙑм, рѣдькꙑм, рѣдькꙑм, рѣдкꙑм, рѣдкꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
рѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхь, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхь, рѣдькꙑхь, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхь, рѣдкꙑхьрѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣрѣдъкѹю, рѣдькѹю, рѣдкѹю, рѣдъкою, рѣдькою, рѣдкоюрѣдъкꙑма, рѣдъкꙑма, рѣдькꙑма, рѣдькꙑма, рѣдкꙑма, рѣдкꙑмарѣдъка, рѣдъкаа, рѣдъкаѣ, рѣдъкаѧ, рѣдька, рѣдькаа, рѣдькаѣ, рѣдькаѧ, рѣдкаꙗ, рѣдкаа, рѣдкаѣ, рѣдкаѧрѣдъкꙑѧ, рѣдъкꙑꙗ, рѣдъкѫѭ, рѣдъкꙑе, рѣдькꙑѧ, рѣдькꙑꙗ, рѣдькѫѭ, рѣдькꙑе, рѣдкꙑѧ, рѣдкꙑꙗ, рѣдкѫѭ, рѣдкꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
рѣдъцѣ, рѣдъко, рѣдьцѣ, рѣдько, рѣдцѣ, рѣдкорѣдъкѫѭ, рѣдъкѹю, рѣдъкоѭ, рѣдъкою, рѣдькѫѭ, рѣдькѹю, рѣдькоѭ, рѣдькою, рѣдкѫѭ, рѣдкѹю, рѣдкоѭ, рѣдкоюрѣдъкѫѭ, рѣдъкоѫ, рѣдъкоѧ, рѣдъкою, рѣдькѫѭ, рѣдькоѫ, рѣдькоѧ, рѣдькою, рѣдкѫѭ, рѣдкоѫ, рѣдкоѧ, рѣдкоюрѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣ, рѣдꙿцѣрѣдъкꙑѧ, рѣдъкꙑꙗ, рѣдъкꙑе, рѣдькꙑѧ, рѣдькꙑꙗ, рѣдькꙑе, рѣдкꙑѧ, рѣдкꙑꙗ, рѣдкꙑерѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдъцѣхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдьцѣхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдцѣхъ
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
рѣдъкꙑмъ, рѣдъкꙑмъ, рѣдъцѣхъ, рѣдькꙑмъ, рѣдькꙑмъ, рѣдьцѣмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдкꙑмъ, рѣдцѣхърѣдъкꙑѧ, рѣдъкꙑꙗ, рѣдъкꙑе, рѣдькꙑѧ, рѣдькꙑꙗ, рѣдькꙑе, рѣдкꙑѧ, рѣдкꙑꙗ, рѣдкꙑерѣдъкꙑм, рѣдъкꙑм, рѣдькꙑм, рѣдькꙑм, рѣдкꙑм, рѣдкꙑмрѣдъкꙑхъ, рѣдъкꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдькꙑхъ, рѣдкꙑхъ, рѣдкꙑхърѣдъцѣ, рѣдьцѣ, рѣдцѣ, рѣдꙿцѣрѣдъкѹю, рѣдькѹю, рѣдкѹю, рѣдꙿкѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
рѣдъкꙑма, рѣдъкꙑма, рѣдькꙑма, рѣдькꙑма, рѣдкꙑма, рѣдкꙑмарѣдъарѣдъашарѣдъашѹ, рѣдъашюрѣдъарѣдъаша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
рѣдъашемь, рѣдъашемърѣдъашрѣдъарѣдъаше, рѣдъашрѣдъашь, рѣдъашърѣдъашемъ, рѣдъашемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
рѣдъашѧрѣдъашрѣдъашхъ, рѣдъашхьрѣдъашарѣдъашѹ, рѣдъашюрѣдъашема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
рѣдъае, рѣдъа, рѣдъашерѣдъашарѣдъашѹ, рѣдъашюрѣдъае, рѣдъа, рѣдъашерѣдъашарѣдъашемь, рѣдъашемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
рѣдъашрѣдъае, рѣдъарѣдъаша, рѣдъашрѣдъашь, рѣдъашърѣдъашемъ, рѣдъашемьрѣдъаша, рѣдъаш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
рѣдъашрѣдъашхъ, рѣдъашхьрѣдъашрѣдъашѹ, рѣдъашюрѣдъашемарѣдъаш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
рѣдъашѧ, рѣдъашѫ, рѣдъашерѣдъашрѣдъашѫ, рѣдъашѧ, рѣдъашерѣдъашеѭ, рѣдъашеѫ, рѣдъашеѧ, рѣдъашеюрѣдъашрѣдъаш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
рѣдъашѧ, рѣдъашѫ, рѣдъашерѣдъашь, рѣдъашърѣдъашамъ, рѣдъашамьрѣдъашѧ, рѣдъашѫ, рѣдъашерѣдъашамрѣдъашахъ, рѣдъашахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
рѣдъашрѣдъашѹ, рѣдъашюрѣдъашамарѣдъарѣдъашаго, рѣдъашаего, рѣдъашааго, рѣдъашагорѣдъашѹмѹ, рѣдъашѹемѹ, рѣдъашѹѹмѹ, рѣдъашѹмѹ, рѣдъашюмѹ, рѣдъашюемѹ, рѣдъашюѹмѹ, рѣдъашюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
рѣдъарѣдъашаго, рѣдъашаего, рѣдъашааго, рѣдъашагорѣдъашмь, рѣдъашмь, рѣдъашмъ, рѣдъашмърѣдъашмь, рѣдъашмьрѣдъарѣдъаше, рѣдъаш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
рѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашхьрѣдъашмъ, рѣдъашмъ, рѣдъашмь, рѣдъашмьрѣдъашѧѧ, рѣдъашее, рѣдъашѫѫрѣдъашм, рѣдъашмрѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашхьрѣдъашаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
рѣдъашѹю, рѣдъашююрѣдъашма, рѣдъашмарѣдъае, рѣдъа, рѣдъашее, рѣдъашерѣдъашаго, рѣдъашаего, рѣдъашааго, рѣдъашагорѣдъашѹмѹ, рѣдъашѹемѹ, рѣдъашѹѹмѹ, рѣдъашѹмѹ, рѣдъашюмѹ, рѣдъашюемѹ, рѣдъашюѹмѹ, рѣдъашюмѹрѣдъае, рѣдъа, рѣдъашее, рѣдъаше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
рѣдъашаго, рѣдъашаего, рѣдъашааго, рѣдъашагорѣдъашмь, рѣдъашмь, рѣдъашмъ, рѣдъашмърѣдъашмь, рѣдъашмьрѣдъае, рѣдъа, рѣдъашее, рѣдъашерѣдъашаꙗ, рѣдъашаѣ, рѣдъашаѧрѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
рѣдъашмъ, рѣдъашмъ, рѣдъашмь, рѣдъашьмьрѣдъашаꙗ, рѣдъашаѣ, рѣдъашаѧрѣдъашм, рѣдъашмрѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашьхьрѣдъашрѣдъашѹю, рѣдъашюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
рѣдъашма, рѣдъашмарѣдъашꙗ, рѣдъашѣ, рѣдъашаꙗрѣдъашѧѧ, рѣдъашѧѩ, рѣдъашѫѫ, рѣдъашаѧ, рѣдъашее, рѣдъашеѥрѣдъашрѣдъашѫѫ, рѣдъашѫѭ, рѣдъашѧѧ, рѣдъашѧѩ, рѣдъашююрѣдъашѫѫ, рѣдъашѫѭ, рѣдъашѧѧ, рѣдъашѧѩ, рѣдъашюю, рѣдъашеѭ, рѣдъашеѫ, рѣдъашеѧ, рѣдъашею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
рѣдъашрѣдъашꙗ, рѣдъашѣрѣдъашѧѧ, рѣдъашѧѩ, рѣдъашѫѫ, рѣдъашаѧ, рѣдъашее, рѣдъашеѥрѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашхьрѣдъашмъ, рѣдъашмъ, рѣдъашмь, рѣдъашмьрѣдъашѧѧ, рѣдъашѧѩ, рѣдъашѫѫ, рѣдъашаѧ, рѣдъашее, рѣдъашеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
рѣдъашм, рѣдъашмрѣдъашхъ, рѣдъашхъ, рѣдъашхь, рѣдъашхьрѣдъашрѣдъашѹю, рѣдъашююрѣдъашма, рѣдъашма
рѣдъкъ -ꙑ прил Рядък, отделен, единичен потом же градьць малъ на брѣꙁѣ сьтворвъ.  тъ вь рѣдъкꙑѧ асꙑ дьн дѣлаѧ. отъ того крьмл҄ѫ себѣ мѣаше С 519.6 Изч С Гр φανερός Нвб Срв рядък ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА