Исторически речник
рьвьнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рьвьн, рьвьньрьвьнꙗ, рьвьна, рьвьньꙗрьвьню, рьвьнѹ, рьвьньюрьвьнмь, рьвьньмь, рьвьнмъ, рьвьньмъ, рьвьнмь, рьвьнмърьвьн, рьвьнь, рьвьнрьвьнꙗ, рьвьна, рьвьньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рьвьн, рьвьнь, рьвьнерьвьнмъ, рьвьньмъ, рьвьнмь, рьвьньмь, рьвьнмъ, рьвьнмь, рьвьномъ, рьвьнамърьвьн, рьвьнь, рьвьн, рьвьнмрьвьнхъ, рьвьньхъ, рьвьнхь, рьвьньхь, рьвьнхъ, рьвьнхьрьвьн, рьвьньрьвьню, рьвьнѹ, рьвьнью
NnDu
рьвьнма, рьвьньма, рьвьнма, рьвьнма
рьвьнь -ꙗ ср Завист, ревнуване отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане ... ръвенѣ родтеле ꙁъломъ. ꙁавдꙑ СЕ 89а 13 да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость. ꙁавсть. ръвене. ѣрость СЕ 91b 14—15 ждове же ꙁавстѭ  рьвьньмь объѧт. овогда каменмъ бꙗхѫ га. дрѹгоц же окѹшаахѫ сꙙ съ стѣнъ сърнѫт С 480.28—29 Ярост, гняв. доколѣ гі гнѣваеші сѩ въ конець. раждежетъ сѩ ѣко огнь ръвеніе твое СП 78.5 Изч СП СЕ С Гр ἔρις βασκανία ζῆλος ръвене ръвеніе Нвб ревнене остар НГер Срв ревна се, ревне ми се ЕтБАН РРОДД ДА