Исторически речник
рꙑдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рꙑдатрꙑдаѭ, рꙑдаѫ, рꙑдаѧ, рꙑдаюрꙑдаш, рꙑдаеш, рꙑдаашрꙑдатъ, рꙑдаетъ, рꙑдаатъ, рꙑдать, рꙑдаеть, рꙑдаать, рꙑдат, рꙑдает, рꙑдаатрꙑдамъ, рꙑдаемъ, рꙑдаамъ, рꙑдамь, рꙑдаемь, рꙑдаамь, рꙑдам, рꙑдаем, рꙑдаам, рꙑдамо, рꙑдаемо, рꙑдааморꙑдате, рꙑдаете, рꙑдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рꙑдаѭтъ, рꙑдаѫтъ, рꙑдаѧтъ, рꙑдаютъ, рꙑдаѭть, рꙑдаѫть, рꙑдаѧть, рꙑдають, рꙑдаѭт, рꙑдаѫт, рꙑдаѧт, рꙑдаютрꙑдавѣ, рꙑдаевѣ, рꙑдаавѣрꙑдата, рꙑдаета, рꙑдаатарꙑдате, рꙑдаете, рꙑдаатерꙑдарꙑда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рꙑдамъ, рꙑдамь, рꙑдамрꙑдатерꙑдавѣрꙑдатарꙑдахъ, рꙑдахь, рꙑдахрꙑда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рꙑдарꙑдахомъ, рꙑдахомь, рꙑдахом, рꙑдахмꙑрꙑдастерꙑдашѧ, рꙑдашѫ, рꙑдаша, рꙑдаше, рꙑдахѫрꙑдаховѣрꙑдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рꙑдастерꙑдаахъ, рꙑдахъ, рꙑдаахь, рꙑдахь, рꙑдаах, рꙑдахрꙑдааше, рꙑдашерꙑдааше, рꙑдашерꙑдаахомъ, рꙑдахомъ, рꙑдаахомь, рꙑдахомь, рꙑдаахом, рꙑдахомрꙑдаашете, рꙑдашете, рꙑдаасте, рꙑдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рꙑдаахѫ, рꙑдахѫ, рꙑдаахѹ, рꙑдахѹрꙑдааховѣ, рꙑдаховѣрꙑдаашета, рꙑдашета, рꙑдааста, рꙑдастарꙑдаашете, рꙑдашете, рꙑдаасте, рꙑдасте
рꙑдат -рꙑдаѭ -рꙑдаш несв Ридая, плача рꙑдаахѫ же вьс.  плакаахѫ сѧ еѩ М Лк 8.52 З А СК она шьдъш вьꙁвѣст бꙑвъшмъ съ нмъ. плаѫштемъ сѧ  рꙑдаѭштемъ М Мк 16.10 З А ѹбогъ же нѣкꙑ тъгда пршъдъ въ манастꙑрь. плаꙙ  рꙑдаѧ глаголааше С 551. 27—28 ꙿсо радма плаете  рꙑдате о съмрьт мо С 536.7 М З А СК К С Р Гр κλαίω κόπτομαι ϑρηνέω ръдат Нвб ридая ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР Срв ръдам диал ДА