Исторически речник
рꙑдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рꙑдан, рꙑданьрꙑданꙗ, рꙑдана, рꙑданьꙗрꙑданю, рꙑданѹ, рꙑданьюрꙑданмь, рꙑданьмь, рꙑданмъ, рꙑданьмъ, рꙑданмь, рꙑданмърꙑдан, рꙑдань, рꙑданрꙑданꙗ, рꙑдана, рꙑданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рꙑдан, рꙑдань, рꙑданерꙑданмъ, рꙑданьмъ, рꙑданмь, рꙑданьмь, рꙑданмъ, рꙑданмь, рꙑданомъ, рꙑданамърꙑдан, рꙑдань, рꙑдан, рꙑданмрꙑданхъ, рꙑданьхъ, рꙑданхь, рꙑданьхь, рꙑданхъ, рꙑданхьрꙑдан, рꙑданьрꙑданю, рꙑданѹ, рꙑданью
NnDu
рꙑданма, рꙑданьма, рꙑданма, рꙑданма
рꙑдань -ꙗ ср Ридание, плач глаⷭ҇ въ рамѣ слъшанъ бꙑⷭ҇. плаь  ръдане  въпль многь А Мт 2.18 СК Б се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане ... срдеьное рꙑдане. плаь оесънꙑ СЕ 70а 1 съ плаемъ  многꙑмъ рꙑданемъ глаголааше С 528.1—2 Изч А СК Б СЕ С Гр κλαυϑμός ὀδυρμός ръдане рꙑдане Нвб ридание ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР