Исторически речник
ръꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ръꙁатръжѫ, ръжѹръжешръжетъ, ръжеть, ръжетръжемъ, ръжемь, ръжем, ръжеморъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ръжѫтъ, ръжѹтъ, ръжѫть, ръжѹть, ръжѫт, ръжѹтръжевѣръжетаръжетеръжръж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ръжмъ, ръжѣмъ, ръжамъ, ръжмь, ръжѣмь, ръжамь, ръжм, ръжѣм, ръжамръжте, ръжѣте, ръжатеръжвѣ, ръжѣвѣ, ръжавѣръжта, ръжѣта, ръжатаръꙁахъ, ръꙁахь, ръꙁахръꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ръꙁаръꙁахомъ, ръꙁахомь, ръꙁахом, ръꙁахмꙑръꙁастеръꙁашѧ, ръꙁашѫ, ръꙁаша, ръꙁаше, ръꙁахѫръꙁаховѣръꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ръꙁастеръꙁаахъ, ръꙁахъ, ръꙁаахь, ръꙁахь, ръꙁаах, ръꙁахръꙁааше, ръꙁашеръꙁааше, ръꙁашеръꙁаахомъ, ръꙁахомъ, ръꙁаахомь, ръꙁахомь, ръꙁаахом, ръꙁахомръꙁаашете, ръꙁашете, ръꙁаасте, ръꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ръꙁаахѫ, ръꙁахѫ, ръꙁаахѹ, ръꙁахѹръꙁааховѣ, ръꙁаховѣръꙁаашета, ръꙁашета, ръꙁааста, ръꙁастаръꙁаашете, ръꙁашете, ръꙁаасте, ръꙁасте
ръꙁат -ръжѫ -ръжеш несв За кон — издавам остър звук; цвиля бѣахѫ бо ꙗко кон҄ ръжѫште о добротѣ ѧ С 2.30 Изч С Гр χρεμετίζω Нвб ръжа ’цвиля, ръмжа’ диал ВА НГер ДА