Исторически речник
ръватва [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ръватваръватвꙑ, ръватвѫръватвѣръватвѫ, ръватвѹръватвоѭ, ръватвоѫ, ръватвоѧ, ръватвоюръватвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ръватворъватвꙑръватвъ, ръватвьръватвамъ, ръватвамьръватвамръватвахъ, ръватвахь
NfOuNfGuNfDu
ръватвѣръватвѹръватвама
ръватва -ꙑ ж мн Вид болест; артрит [?]; разкъсна рана [?] моⷧ҇ на ръватвꙑ рѫьнꙑѩ СЕ 30b 19 хе бже нашъ. тꙑ ра нꙑнѣ. пргвоꙁдт рѫкꙑ ръватвамъ смъ. въшедъшмъ въ рѫцѣ с. прострътѣ нꙑнѣ къ тебѣ СЕ 31а 6 Изч СЕ Нвб Срв ръвам ’разкъсвам’ несв ДА