Исторически речник
рѹшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рѹштрѹшѫ, рѹшѹрѹшшрѹштъ, рѹшть, рѹштрѹшмъ, рѹшмь, рѹшм, рѹшморѹште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рѹшѧтъ, рѹшѧть, рѹшѧтрѹшвѣрѹштарѹштерѹшрѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рѹшмъ, рѹшмь, рѹшмрѹштерѹшвѣрѹштарѹшхъ, рѹшхь, рѹшхрѹш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рѹшрѹшхомъ, рѹшхомь, рѹшхом, рѹшхмꙑрѹшстерѹшшѧ, рѹшшѫ, рѹшша, рѹшше, рѹшхѫрѹшховѣрѹшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рѹшстерѹшаахъ, рѹшахъ, рѹшаахь, рѹшахь, рѹшаах, рѹшахрѹшааше, рѹшашерѹшааше, рѹшашерѹшаахомъ, рѹшахомъ, рѹшаахомь, рѹшахомь, рѹшаахом, рѹшахомрѹшаашете, рѹшашете, рѹшаасте, рѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рѹшаахѫ, рѹшахѫ, рѹшаахѹ, рѹшахѹрѹшааховѣ, рѹшаховѣрѹшаашета, рѹшашета, рѹшааста, рѹшастарѹшаашете, рѹшашете, рѹшаасте, рѹшасте
рѹшт -рѹшѫ -рѹшш несв Руша, съсипвам, унищожавам съпасъ прѣльштенааго ловѣка. рѹштъ прѣльсть С 329. 15—16 Изч С Гр καταλύω Нвб руша ОА ВА НТ НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР ДА