Исторически речник
рѹфовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
рѹфовъ, рѹфовьрѹфоварѹфовѹрѹфовъ, рѹфовьрѹфоварѹфовомь, рѹфовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
рѹфовѣрѹфовърѹфоврѹфовъ, рѹфовьрѹфовомъ, рѹфовомьрѹфовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
рѹфовꙑрѹфовѣхъ, рѹфовѣхьрѹфоварѹфовѹрѹфовомарѹфово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
рѹфоварѹфовѹрѹфоворѹфоварѹфовомь, рѹфовомърѹфовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
рѹфоварѹфовъ, рѹфовьрѹфовомъ, рѹфовомьрѹфоварѹфовꙑрѹфовѣхъ, рѹфовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
рѹфовѣрѹфовѹрѹфовомарѹфоварѹфовꙑ, рѹфовѫрѹфовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
рѹфовѫ, рѹфовѹрѹфовоѭ, рѹфовоѫ, рѹфовоѧ, рѹфовоюрѹфовѣрѹфовꙑрѹфовъ, рѹфовьрѹфовамъ, рѹфовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
рѹфовꙑрѹфовамрѹфовахъ, рѹфовахьрѹфовѣрѹфовѹрѹфовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
рѹфовъ прил притеж ЛИ Руфов, на Руф — един от 70–те апостоли, епископ на Тива в Гърция, син на Симон Киренеец. Пр. на 8 април ꙇ ꙁадѣшѧ ммо ходѧштю. етерѹ смонѹ. к҄ѵрѣннѹ грѧдѫштю съ села. оцю алекꙿсанꙿдровѹ. ꙇ р(ѹ)фовѹ. да въꙁъметъ кръстъ его З Мк 15.21 Изч М З А СК Гр [τοῦ] ῾Ρούφου От лат Rufus