Исторически речник
рѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рютревѫ, ровѫ, ревѹревеш, ровешреветъ, роветъ, реветь, реветревемъ, ровемъ, ревемь, ревем, ревеморевете, ровете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ревѫтъ, ровѫтъ, ревѹтъ, ревѫть, ревѹть, ревѹтревевѣ, ровевѣревета, роветаревете, ровете*рев*рев
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ревѣмъ*ревѣте*ревѣвѣ*ревѣта*рюхърю
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рю*рюхомъ*рюсте*рюшѧ*рюховѣ*рюста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*рюсте*ревѣахъ*ревѣаше*ревѣаше*ревѣахомъ*ревѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ревѣахѫ*ревѣаховѣ*ревѣашета*ревѣашете
рѹт -ровѫ -ровеш несв рют -ревѫ -ревеш Рева, издавам рев, ръмжа прбꙑ вѣрьнꙑмъ хсовомъ ѹгодьнкомъ. юньць прведенъ на даръ бв.  тѹ ... вьꙁдвьꙗ ... ѹрвавъ сꙙ отъ првꙙꙁаньꙗ.  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ. ровꙑ  гнѣваѧ сꙙ бе нѹ ... ѹстрьм сꙙ на вьнѫтрьн҄ї дворъ С 565.19 обьходть бо ꙗко л҄ьвъ ревꙑ ХЛ IIВа 16 Изч С ХЛ Гр ᾿ωρύομαι Нвб рова, ровем диал НГер ДА Срв рева ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР ДА