Исторически речник
рѹсалѩ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-рѹсальѩ, рѹсалѩ, рѹсальѧ, рѹсалѧ, рѹсалѫ, рѹсалерѹсаль, рѹсал, рѹсалерѹсальꙗмъ, рѹсалꙗмъ, рѹсальꙗмь, рѹсалꙗмьрѹсальꙗм, рѹсалꙗмрѹсальꙗхъ, рѹсалꙗхъ, рѹсальꙗхь, рѹсалꙗхь
NfOuNfGuNfDu
---
рѹсалѩ - ж мн Русалия, народно название на християнския празник Петдесетница псⷩ҇а въ е҃. сѫⷠ҇ по рꙋсаліꙗхъ СК 134а 12 псаⷩ҇. в҃. неⷣ҇ по рꙋсаліꙗхъ СК 134а 18 псаⷩ҇. а҃і. неⷣ҇ по рꙋсалꙗхъ СК 135b 7 Изч СК рꙋсаліѩ рꙋсалѩ Нвб русалия, русаля, русалска неделя диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА