Исторически речник
рождь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рождь, рождрождьꙗ, рождꙗ, рождарождью, рождю, рождѹрождьмь, рождмь, рождьмъ, рождмърождь, рожд, рожд-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
рождь -ꙗ ср събир Издънки, клончета, ластари аꙁь есмъ лоꙁа а вꙑ рождіе. ꙇже бѫдетъ въ мьнѣ.  аꙁь въ немь. сътворітъ плодъ мъног А Йо 15.5 Изч М З А СК Гр κλήματα рожде рождіе ражде раждіе Нвб Срв розга ’тънка пръчка’ ж НГер