Исторически речник
робьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
робьскъ, робьскьробьскаробьскѹробьскъ, робьскьробьскаробьскомь, робьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
робьсцѣробьскъробьсцробьскъ, робьскьробьскомъ, робьскомьробьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
робьскꙑробьсцѣхъ, робьсцѣхьробьскаробьскѹробьскомаробьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
робьскаробьскѹробьскоробьскаробьскомь, робьскомъробьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
робьскаробьскъ, робьскьробьскомъ, робьскомьробьскꙑробьскꙑробьсцѣхъ, робьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
робьсцѣробьскѹробьскомаробьскаробьскꙑ, робьскѫробьсцѣ, робьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
робьскѫ, робьскѹробьскоѭ, робьскоѫ, робьскоѧ, робьскоюробьсцѣ, робьстѣробьскꙑробьскъ, робьскьробьскамъ, робьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
робьскꙑробьскамробьскахъ, робьскахьробьсцѣ, робьстѣробьскѹробьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
робьскꙑ, робьскꙑ, робьскоробьскаго, робьскаего, робьскааго, робьскаго, робьского, робьскога, робьскгоробьскѹмѹ, робьскѹемѹ, робьскѹѹмѹ, робьскѹмѹ, робьскоомѹ, робьскомѹ, робьскоѹмѹ, робьскмѹробьскꙑ, робьскꙑ, робьскоробьскаго, робьскаего, робьскааго, робьскаго, робьского, робьскога, робьскгоробьскꙑмь, робьскꙑмь, робьскꙑмъ, робьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
робьсцѣмь, робьсцѣемь, робьсцѣѣмь, робьсцѣамь, робьсцѣмь, робьсцѣмъ, робьсцѣемъ, робьсцѣѣмъ, робьсцѣамъ, робьсцѣмъ, робьскомь, робьскомъробьскꙑ, робьскꙑ, робьскоробьсцробьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхь, робьсцѣхъ, робьсцѣхьробьскꙑмъ, робьскꙑмъ, робьскꙑмь, робьскꙑмь, робьсцѣмъ, робьсцѣмьробьскꙑѧ, робьскꙑꙗ, робьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
робьскꙑм, робьскꙑмробьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхьробьскаꙗ, робьскаа, робьскаѣробьскѹю, робьскоюробьскꙑма, робьскꙑмаробьско, робьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
робьскаго, робьскаего, робьскааго, робьскаго, робьского, робьскога, робьскгоробьскѹмѹ, робьскѹемѹ, робьскѹѹмѹ, робьскѹмѹ, робьскоомѹ, робьскомѹ, робьскоѹмѹ, робьскмѹробьско, робьскоеробьскаго, робьскаего, робьскааго, робьскаго, робьского, робьскога, робьскгоробьскꙑмь, робьскꙑмь, робьскꙑмъ, робьскꙑмъробьсцѣмь, робьсцѣемь, робьсцѣѣмь, робьсцѣамь, робьсцѣмь, робьсцѣмъ, робьсцѣемъ, робьсцѣѣмъ, робьсцѣамъ, робьсцѣмъ, робьскомь, робьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
робьско, робьскоеробьскаꙗ, робьскаа, робьскаѣ, робьскаѧробьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхь, робьсцѣхъ, робьсцѣхьробьскꙑмъ, робьскꙑмъ, робьскꙑмь, робьскꙑмь, робьсцѣмъ, робьсцѣмьробьскаꙗ, робьскаа, робьскаѣ, робьскаѧробьскꙑм, робьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
робьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхьробьсцѣробьскѹю, робьскоюробьскꙑма, робьскꙑмаробьскаꙗ, робьскаа, робьскаѣ, робьскаѧробьскꙑѧ, робьскꙑꙗ, робьскѫѭ, робьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
робьсцѣ, робьстѣ, робьскоробьскѫѭ, робьскѹю, робьскоѭ, робьскоюробьскѫѭ, робьскоѫ, робьскоѧ, робьскоюробьсцѣ, робьстѣробьскꙑѧ, робьскꙑꙗ, робьскꙑеробьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьсцѣхъ, робьстѣхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхь, робьсцѣхь, робьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
робьскꙑмъ, робьскꙑмъ, робьсцѣмъ, робьстѣмъ, робьскꙑмь, робьскꙑмь, робьсцѣмь, робьстѣмьробьскꙑѧ, робьскꙑꙗ, робьскꙑеробьскꙑм, робьскꙑмробьскꙑхъ, робьскꙑхъ, робьскꙑхь, робьскꙑхьробьсцѣ, робьстѣробьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
робьскꙑма, робьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
робьскъ -ꙑ прил Робски, прислужнически доде же манастра ловѣка бжьꙗ. съ женоѭ своѭ  снъм  дьштерм.  съ прокоѭ робскоѭ слѹжьбоѭ С 562.12 Изч С робскъ Нвб робийски диал ДА Срв робски ОА ЕтМл БТР АР