Исторически речник
рторьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рторьство, рторъство, рторстворторьства, рторъства, рторстварторьствѹ, рторъствѹ, рторствѹрторьствомь, рторъствомь, рторствомь, рторьствомъ, рторъствомъ, рторствомърторьствѣ, рторъствѣ, рторствѣрторьства, рторъства, рторства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рторьствъ, рторъствъ, рторествъ, рторьствь, рторствь, рторьстъвь, рторстъвь, рторьстьвь, рторстьвьрторрьствомъ, рторъствомъ, рторствомъ, рторьствомь, рторъствомь, рторствомьрторьствꙑ, рторъствꙑ, рторствꙑрторьствѣхъ, рторъствѣхъ, рторствѣхъ, рторьствѣхь, рторъствѣхь, рторствѣхьрторьствѣ, рторъствѣ, рторствѣрторьствѹ, рторъствѹ, рторствѹ
NnDu
рторьствома, рторъствома, рторствома
рторьство ср Риторика, красноречие, ораторско изкуство онъ же к н҄емѹ. то л т сѫ рторъства. то л сѫтъ твоѧ кн҄гꙑ. тѣхъ сократъ отъ ане не пострада С 138.12 Изч С От гр ῥητορεία рторъство Нвб Срв риторика ж ОА Дюв БТР АР