Исторически речник
рстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рстатрщѫ, рщѹрщешрщетъ, рщеть, рщетрщемъ, рщемь, рщем, рщеморщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рщѫтъ, рщѹтъ, рщѫть, рщѹть, рщѫт, рщѹтрщевѣрщетарщетерщрщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рщмъ, рщѣмъ, рщамъ, рщмь, рщѣмь, рщамь, рщм, рщѣм, рщамрщте, рщѣте, рщатерщвѣ, рщѣвѣ, рщавѣрщта, рщѣта, рщатарстахъ, рстахь, рстахрста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рстарстахомъ, рстахомь, рстахом, рстахмꙑрстастерсташѧ, рсташѫ, рсташа, рсташе, рстахѫрстаховѣрстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рстастерстаахъ, рстахъ, рстаахь, рстахь, рстаах, рстахрстааше, рсташерстааше, рсташерстаахомъ, рстахомъ, рстаахомь, рстахомь, рстаахом, рстахомрстаашете, рсташете, рстаасте, рстасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рстаахѫ, рстахѫ, рстаахѹ, рстахѹрстааховѣ, рстаховѣрстаашета, рсташета, рстааста, рстастарстаашете, рсташете, рстаасте, рстасте
рстат -рщѫ -рщеш несв 1. Тичам в кръг, обикалям с бяг кон҄ь прведе. кръммꙑ  рштѫштъ въ колесньнѣѣмъ такан С 565.1 2. Обикалям, скитам се отъ внꙑ же тоѧ нѹдмъ бѣаше прое жт въ мастꙑр [!] свомъ. а к томѹ не рстат въ пѹстн҄ѫ. нъ враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ С 549.2 3. Прен. Бързам от безпокойство, суетя се то сꙙ боте  рштете.  толко спѣшен творте С 443.12 Изч С Гр περιτρέχω Нвб Ø